I panel

Zagrożenia demokracji – Polska, Europa, świat
I panel:
Prof. Jan Kubik
Prof. Mikołaj Cześnik
Prof. Lena Kolarska – Bobińska