Relational Turn in Sociology

relational_turn19–20 września 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium

Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of Society, Culture and Persons

W wydarzeniu wzięli udział Margaret S. Archer i Pierpaolo Donati, twórcy nowego paradygmatu relacyjnego w socjologii.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat seminarium, a także z listą referentów i dyskutantów.

*

On September 19–20 an international seminar was held at the University of Warsaw Library:

Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of Society, Culture and Persons

The seminar was attended by Margaret S. Archer and Pierpaolo Donati, who have created a new relational paradigm in sociology.
Here you may find detailed information about the event, and here you will find the list of speakers and discussants.