Polsko-rosyjskie seminarium

Od 1998 roku trwa współpraca Instytutu Socjologii UW i Instytutu Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Dzięki tej współpracy pracownicy Zakładu Metodologii IS UW zorganizowali razem z zespołem prof. Władimira Jadowa cztery duże badania porównawcze, w tym dwa na losowych próbach ogólnorosyjskich i ogólnopolskich.
Od 1998 roku grupa pracowników, doktorantów i studentów IS UW jeżdziła do Moskwy, a grupa pracowników i doktorantów z Moskwy przyjeżdżała do Warszawy. Są jeszcze wśród doktorantów osoby, które uczestniczyły w wyjeździe do Moskwy i Petersburga w 2010 roku.
Teraz my występowaliśmy jako gospodarze i we wtorek 12 kwietnia 2016 roku mieliśmy okazję uzyskać informacje o Rosji z pierwszej ręki – od socjologów.

program seminarium