Społeczeństwo ukraińskie w stanie rewolucji: teraźniejszość i perspektywy rozwoju

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Spotkań z Historią, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapraszają na konferencję
w dniach 8-9 maja, poświęconą współczesnej Ukrainie.
program konferencji
opis programu