Public Goods through Private Eyes

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt badawczy

“Public Goods through Private Eyes:
Exploring Citizens’ Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern Europe”

w dn. 9 i 10 października 2014.

Celem Konferencji jest przedstawienie wstępnych wyników projektu, a także stworzenie okazji do dyskusji na temat indywidualnych, społecznych i instytucjonalnych uwarunkowań postaw wobec dóbr publicznych w krajach postkomunistycznych.
czytaj dalej…

Projekt jest finansowany przez Europejską Radę Badań.

W Konferencji udział wezmą wybitni badacze międzynarodowi, którzy stanowili Radę Doradczą Projektu PGPE: Prof. Michael Wenzel (Flinders University), Prof. Erich Kirchler i Dr Stephan Muehlbacher (University of Vienna), Prof. Klarita Gërxhani (University of Amsterdam), Prof. Rene Bekkers (VU University Amsterdam), Prof. Pamela Paxton (University of Texas at Austin).

Konferencja odbędzie się 9 i 10 października w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, sale 315 i 316.

Rejestracji uczestnictwa w Konferencji (udział jest wolny od opłat) można dokonać na stronie: http://conference.pgpe.mjr.uw.edu.pl/login

Więcej informacji o Konferencji można znaleźć pod adresem: http://conference.pgpe.mjr.uw.edu.pl/programme

Informacje o projekcie można znaleźć pod adresem: http://www.is.uw.edu.pl/pl/badania-i-konferencje/public-goods-through-private-eyes/