Kultury kontestacji

kultury_kontestacji_m

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Warszawski) zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

Kultury kontestacji – dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu,

która odbędzie się w dniach 20 – 21 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w sali 316
program konferencji