Feministyczna ekonomia polityczna – polskie badania i przegląd debat

ttfm
Think Thank Feministyczny we współpracy z Instytutem Socjologii UW zapraszają na konferencję

Feministyczna ekonomia polityczna – polskie badania i przegląd debat

Konferencja odbyła się w czwartek 9 lutego 2012, w godz. 17 – 20
Miejsce: ul. Karowa 18, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Tematem spotkania będzie problematyka pracy, ubóstwa i obywatelstwa kobiet, które zamieszkują obszary dotknięte wykluczeniem ekonomicznym.

Badaczki z różnych ośrodków naukowych w Polsce i zarazem członkinie zespołu Think Tanku Feministycznego zaprezentują wstępne wyniki badań na temat warunków pracy w specjalnych strefach ekonomicznych, oraz makroekonomiczna analizę sytuacji młodych kobiet w Polsce. Wystąpienia i dyskusje poprzedzi projekcja dokumentu o kontekstach pracy i życia kobiet w Wałbrzychu, pt. „Strajk matek”.
Uczestniczki opowiedzą o metodach badań uczestniczących w strefach; dokonają przeglądu debat wokół feministycznej ekonomii politycznej, które ogniskują uwagę na relacjach między opieką/reprodukcją społeczną a polityką.

PROGRAM KONFERENCJI:
CZĘŚĆ I. 17.00 – 18.00
Moderatorka: Sylwia Urbańska, Instytut Socjologii UW

  1. „STRAJK MATEK” – projekcja dokumentu o warunkach pracy i życia kobiet w Wałbrzychu – o filmie opowie reżyserka Magda Malinowska, Inicjatywa Pracownicza, Think Tank Feministyczny
  2. Odzyskać obywatelstwo. Makroekonomiczna analiza sytuacji młodych kobiet w Polsce – Anna Zachorowska Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Think Tank Feministyczny
  3. 18.00-18.30 PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

    CZĘŚĆ II. 18.30-20.00
    WARUNKI PRACY I NIEPEWNOŚĆ ŻYCIA W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH.

  4. Badania w strefie wałbrzyskiej i tarnobrzeskiej – Małgorzata Maciejewska, Uniwersytet Wrocławski, Think Tank Feministyczny
  5. Badania w strefie łódzkiej – Judyta Śmiałek, Uniwersytet Łódzki, Think Tank Feministyczny
  6. Feministyczne ekonomie polityczne – przegląd debat – Ewa Charkiewicz, Universität Wien i Think Tank Feministyczny

Kontakt do organizatorek:
Ewa Charkiewicz: awe@ekologiasztuka.pl
Sylwia Urbańska: urbanskas@is.uw.edu.pl

Teksty z badań i tłumaczenia artykułów na temat feministycznej ekonomii politycznej w Bibliotece Online Think Tanku Feministycznego na http://www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny/readarticle.php?article_id=404