Deliberation: values, processes, institutions

Fotorelacja z konferencji

Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Deliberation: values, processes, institutions”, która odbędzie się 4 i 5 czerwca 2012 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, s. 316.

Celem konferencji jest dyskusja nad aktualnymi, budzącymi coraz szersze zainteresowanie, problemami zarządzania komunikacją w kontekście procesów decyzyjnych. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom o charakterze praktycznym, wynikom najnowszych badań, a także nowatorskim rozwiązaniom dla Polski i świata.

W programie konferencji uwzględnimy okrągłe stoły dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi oraz sesje tematyczne, do których prezentacje zostaną wybrane na podstawie wyników otwartego konkursu. Proponujemy następujące wątki tematyczne:
– granice deliberacji,
– kryteria oceny i jakość debaty publicznej,
– eksperymenty, interwencja społeczna i ich rezultaty,
– Sondaż Deliberatywny – międzynarodowa perspektywa porównawcza
– dialog na temat źródeł energii i ekologii – gdy perspektywa lokalna spotyka się z globalną
– deliberatywne formy zaangażowania obywatelskiego: regulacje systemowe vs. działania oddolne,
– deliberacja w Internecie: ograniczenia technologiczne i ludzkie,
– innowacje w demokracji: perspektywy rozwoju,
– jakość dialogu i współpracy między uczelniami, administracją publiczną i trzecim sektorem;

W programie znajdzie się specjalny panel poświęcony zastosowaniu Sondażu Deliberatywnego. Poprowadzi go twórca metody – prof. James Fishkin z Uniwersytetu w Stanford. Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji, które mają za sobą wdrożenie metody: prof. Pierangelo Isernia (Uniwersytet w Sienie), osoba koordynująca realizację drugiego ogólnoeuropejskiego Sondażu Deliberatywnego – Europolis, prof. Gyorgy Lengyel (Uniwersytet w Budapeszcie), Yana Papazova – koordynatorka programowa z the Centre for Liberal Strategies w Sofii, prof. Tatsuro Sakano (Tokyo Institute of Technology).

Wśród honorowych gości zagranicznych znajdą się ponadto: prof. Claus Offe (Hertie School of Governance), prof. Kees Brants (Uniwersytet w Amsterdamie), prof. Stephen Coleman (Uniwersytet w Leeds), prof. Yves Sintomer (Uniwersytet Paryż VIII), prof. Robert Luskin (Uniwersytet w Teksasie, Austin), prof. Jurg Steiner (Uniwersytet w Bernie, Uniwersytet Karolina Północna, Chapel Hill). Wszyscy nasi goście prowadzą projekty o charakterze praktycznym, często we współpracy z partnerami pozaakademickimi.

Do współpracy zapraszamy osoby, które dzieli dziedzictwo historyczne, kulturowe i polityczne krajów pochodzenia; a które łączy dążenie do zmiany społecznej i politycznej w zakresie komunikacji dla demokracji. Wymiana wiedzy i doświadczeń ma sens zwłaszcza wtedy, gdy jej uczestnicy mogą przekazać sobie nawzajem nowe treści, które pobudzają do myślenia i działania. Skoro różnorodność to wartość, cieszy nas, że do tej pory zainteresowanie naszą konferencją wyraziły osoby z następujących krajów: Bułgaria, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Singapur, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: www.cd.uw.edu.pl Rejestracja otwarta jest do 2 czerwca. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zespół:
dr Anna Przybylska – kierownik
mgr Beata Charycka – projekty badawcze
lic Patryk Korzeniecki – projekty IT

Współpracownicy:
mgr Katarzyna Bielesz
mgr Maja Sawicka
mgr Marcin Zgiep

program