Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej

26 i 27 maja 2010 roku odbyła się konferencja Instytutu Socjologii UW pt. „Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej”.

plakat_konferencja-is-uw_26-27-maja1

Forma i praktyka debaty publicznej, a także stopień uczestnictwa obywateli w procesie podejmowania decyzji są w Polsce nadal niezadowalające. Pojawiają się więc pytania:

Instytut Socjologii prowadzi liczne badania dotyczące wymienionych zagadnień. Nierzadko mają one wymiar praktyczny, np. gdy opracowywane i testowane są innowacyjne narzędzia włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Nie mniej ważne jest ich zaangażowanie w rolę „strażników” ustaleń konsultacji oraz obietnic wyborczych. Te dwie formy partycypacji obywatelskiej uzupełniają się, i są ważnym elementem procesów demokratycznego rządzenia.

W trakcie konferencji zaprezentowano wyniki namysłu teoretycznego i badań w następujących obszarach:
1. Innowacyjne podejście do pomiaru jakości rządzenia,
2. Deliberatywne formy demokracji,
3. Obywatelski monitoring władzy.

Zależało nam na tym, żeby każdemu pomysłowi teoretycznemu przyjrzeć się od strony praktyki, dlatego każda sesja została podzielona na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Sesje przebiegały w formie paneli.

Konferencja odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66) w sali 316.

Fotorelacja z konferencji

Autorkami zdjęć są Justyna Rybicka, Ania Piekutowska i Ania Rzymowska

Szczegółowy plan konferencji

26 maja
Godzina Prelegent Temat wystąpienia
9.15-9.25 Dyrekcja IS UW Otwarcie
9.25-9.50 Kazimierz Frieske
IS UW
Governance – migotanie idei
SESJA I    Odnowa demokracji przez deliberację?
9.50-10.05 Andrzej Waśkiewicz
IS UW
Skąd się bierze potrzeba deliberacji?
10.05-10.20 Marta Bucholc
IS UW
Eksperci i nauka jako punkt odniesienia w procesie deliberacyjnym
10.20-10.35 Paweł Marczewski
IS UW
Deliberacja i reprezentacja czyli spór między Tocquevillem i JS Millem
10.35-10.50 Karolina Wigura
IS UW
Jurgen Habermas i jego utopia deliberacyjna
10.50-11.05 Przerwa kawowa
11.05-11.25 Urszula Kurczewska
IS UW
Partycypacja obywatelska w zarządzaniu politykami publicznymi Unii Europejskiej
11.25-11.45 Anna Przybylska
IS UW
Jaką przyszłość mają w Polsce deliberatywne formy konsultacji?
11.45-12.05 Artur Celiński
Fundacja „Res Publica”
„DNA Miasta” jako innowacyjne narzędzie partycypacji społecznej
12.05-12.25 Dyskusja
12.25-13.00 Lunch
SESJA II   Idea i narzędzia partycypacji
13.00-13.15 Anna Giza-Poleszczuk
IS UW
Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie
narzędzi wspomagających dobre rządzenie
13.15-13.45 Katarzyna Wądołowska
IS UW
Badanie obywatelskiej  satysfakcji jako problem pomiaru
13.45-14.25 Henryk Banaszak
IS UW
Diagnoza barier partycypacji – metodologia badania
14.25-14.40 Przerwa kawowa
14.40-15.10 Kuba Wygnański
Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Role informacji i technologii informatycznych w sprawowaniu obywatelskiego nadzoru i partycypacji obywatelskiej
15.10-15.30 Przemysław Sadura
IS UW
Wiedza i władza: w stronę debat obywatelskich
15.30-15.50 Agata Urbanik
ISS UW
Warsztaty dialogu społecznego – metody
15.50-16.10 Marta Olejnik
IS UW
Gołdap – dialog w praktyce
16.10-16.30 Dyskusja
27 maja
9.30-9.40 Anna Giza-Poleszczuk
IS UW
Wprowadzenie
SESJA III Obywatelski monitoring władzy
9.40-10.00 Danuta Przywara
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Strategie działań w interesie społecznym
10.00-10.20 Grażyna Kopińska
Fundacja im. Stefana Batorego
Monitoring stanowienia prawa – działania polityczne
10.20-10.40 Maciej Bernatt
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Litygacja strategiczna – działania prawne
10.40-11.00 Urszula Kubicka
Fundacja Rodzić po Ludzku
Masowa akcja kobiet – działania społeczne
11.00-11.20 Przerwa kawowa
11.20-11.40 Katarzyna Batko-Tołuć Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Oddolne inicjatywy obywatelskie w zakresie kontroli społecznej
11.40-12.00 Michał Pretm
blog HGW-Watch
Politycy pod kontrolą – co można zrobić pojedynczo?
12.00-12.20 Maciej i Aleksandra Puławscy
Stacja Tłuszcz
Pierwsza i czwarta władza na poziomie lokalnym – wykorzystanie kontrolnej roli prasy
12.20-12.40 Katarzyna Trocha
Grupa Pewnych Osób
Niesforni obywatele – spontaniczne organizowanie się mieszkańców
12.40-13.00 Agnieszka Podgórska Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Projekt Społeczny 2012 – monitoring systemu można także robić społecznie
13.00-13.20 Dyskusja
13.20-13.30 Zakończenie konferencji