Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne

Konferencja Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

NOWE RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNE, NOWE TEORIE SOCJOLOGICZNE
Termin: 20-21 października 2011 roku
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 65/66, s. 316

nowe_rzeczywistoscis

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która ma być miejscem dyskusji nad nowymi perspektywami teoretycznymi i teoriami socjologicznymi w obliczu nowych rzeczywistości społecznych.

Próba opisu i zrozumienia zmieniającej się rzeczywistości społecznej to stały element praktyki socjologicznej. Nie znaczy to jednak, że socjologia tylko „dogania” rzeczywistość. Socjologia wypracowuje również nowe perspektywy i ujęcia pozwalające inaczej spojrzeć na stare problemy i zobaczyć rzeczywistość w nowym świetle.

Na konferencji przeplatać się będą ze sobą rozważania nad zmieniającym się światem i nowymi podejściami teoretycznymi w socjologii. Przedmiotem zainteresowania będą rekonfiguracje państw narodowych i narodowych tożsamości, przepływy w świecie globalnym i nowe formy konfliktu. Zaprezentowane zostaną teorie, które podejmują wyzwanie analizy zmieniającego się świata jak neoinstytucjonalizm, neomarksizm czy teoria racjonalnego wyboru oraz takie jak Actor-Network Theory czy teorie sieciowe, które proponują nowe pojęcia i narzędzia poznawania rzeczywistości społecznej.

Organizatorzy: dr M. Gdula, dr A. Grzymała-Kazłowska, dr R. Włoch.
Program konferencji
abstrakty