Polska inteligencja na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków zorganizowała, przy współpracy Instytutu Socjologii UW, interdyscyplinarną międzynarodową konferencję „Polska inteligencja na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy”, która odbyła się 27 listopada 2010 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym PCC, ul. Kopernika 30.

Do Polski na studia co roku przyjeżdża liczne grono studentów polskiego pochodzenia z krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Obecnie studiuje ich około 6 tysięcy, a przez 20 lat przewinęło się ich przez polskie uczelnie kilkanaście tysięcy. W trakcie konferencji chcemy pokazać zarówno trudności, jak i sukcesy absolwentów stypendiów polonijnych ze Wschodu.

Problemy studentów polskich z byłego ZSRR nie są po prostu problemami zwykłego studenta zagranicznego, wiążą się bowiem z całościową polityką państwa polskiego w stosunku do Polaków na Wschodzie – studenci polonijni są wszakże traktowani jako grupa specyficzna i stawia się im specyficzne wymagania.

program konferencji