Genealogie Pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej

B1s1
Międzynarodowa konferencja Genealogie Pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej. Teorie i Metody
odbyła 23-25 listopada 2011 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W obradach udział wzięło około 100 naukowców z Europy i USA.

Wykład inauguracyjny wygłosiła profesor Aleida Assmann z Uniwersytetu w Konstancji, konferencję podsumował profesor Jeffrey Olick z Uniwersytetu w Wirginii.

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność; Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski; Instytut Socjologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; Instytut Studiów Europy Wschodniej, Wolny Uniwersytet w Berlinie; Narodowe Centrum Kultury; Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Srodkowej i Wschodniej

Komitet Naukowy: dr hab. Maciej Bugajewski; dr Burkhard Olschowsky; dr Małgorzata Pakier; prof. Gertrud Pickhan; prof. Jan Rydel; dr Joanna Wawrzyniak

call for papers, abstracts, programme (EN)
program (PL)