Antropolog i jego magia

Levi-Strauss_Plakat_s

Konferencja w I rocznicę śmierci Claude’a Lévi-Straussa
29 października 2010.

Lévi-Strauss, zmarły 1 listopada 2009 roku, wybitny współczesny antropolog, znany jest na całym świecie jako twórca strukturalizmu, lecz pisał też prace dotyczące rasizmu, poszanowania innych kultur i trudności ich poznawania, kwestii emocjonalnego i etycznego zaangażowania badacza-antropologa oraz rozumienia odmienności kulturowych i jego ograniczeń. Stale są one punktami wyjścia do rozważań dla kolejnych pokoleń antropologów.

Proponujemy zatem przyjrzenie się tej części dziedzictwa Lévi-Straussa i zastanowienie się zarówno nad wpływem jego rozważań na współczesne myślenie badaczy społecznych, jak i nad problemami, które obecnie ujawniają się w sytuacjach intensyfikujących się kontaktów międzykulturowych.

Abstrakty
Program