20 lat rzeczywistości poradzieckiej

Konferencja Instytutu Socjologii UuW

Po wydarzeniach 1989 roku w Polsce kolejne kraje zaczęły stopniowo uwalniać się spod kurateli Związku Radzieckiego i od rządów partii komunistycznych. W 1990 roku proces rozpadu zaczął dotykać już nie tylko blok komunistyczny, ale i sam Związek Radziecki. 11 marca 1990 roku jako pierwsza swą niepodległość proklamowała Litwa, a po niej kolejne republiki bałtyckie i Ukraina. Związek Radziecki został ostatecznie rozwiązany 31 grudnia 1991 roku, a 12 jego byłych republik utworzyło Wspólnotę Niepodległych Państw, która jednak stopniowo traciła na spójności i znaczeniu.

Rozpad Związku Radzieckiego miał ogromne znaczenie i konsekwencje dla geopolityki i życia społecznego nie tylko Europy i Azji, ale i całego świata. Niewątpliwie skutkiem tego wydarzenia było także rozszerzenie możliwości podejmowania przez badaczy i działaczy społecznych tematów wcześniej prawie nie poruszanych, takich jak chociażby obecność i sytuacja Polaków w byłym ZSRR.

Polska socjologia, antropologia i etnologia, wraz z innymi naukami społecznymi, stały się miejscami dogłębnej refleksji nad społecznymi, kulturowymi i tożsamościowymi przemianami, jakie przyniosła wielka geopolityczna zmiana za wschodnią granicą Polski. Chcielibyśmy, aby konferencja Instytutu Socjologii dała możliwość dokonania podsumowania 20 lat polskich badań nad tymi zagadnieniami.

Termin: 13-14 maja 2011 roku (piątek, sobota)

program
abstrakty