2009 – 2011

Polska po 20 latach wolności

Konferencja odbyła się w dniach 22 – 23 maja 2009 Conference „Poland after 20 Years of Freedom” O konferencji Konferencja Instytutu Socjologii UW pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wicemarszałka Senatu Rzeczy ...

Solidarność: doświadczenie i pamięć

Program Abstrakty Abstrakty w kolejności wystąpień: Ireneusz Krzemiński: Odkrywanie pamięci. Przeszłość doświadczona a przeszłość społecznie nazwana Zasadniczą tezą wystąpienia – w oparciu o pierwsze wyniki badań sondażowych i częściowe dane z badań ...

Antropolog i jego magia

Konferencja w I rocznicę śmierci Claude’a Lévi-Straussa 29 października 2010. Lévi-Strauss, zmarły 1 listopada 2009 roku, wybitny współczesny antropolog, znany jest na całym świecie jako twórca strukturalizmu, lecz pisał też prace dotyczące rasizmu, ...

Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej

26 i 27 maja 2010 roku odbyła się konferencja Instytutu Socjologii UW pt. „Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej”. Forma i praktyka debaty publicznej, a także stopień uczestnictwa obywateli w procesie podejmowania decyzji są w P ...

Polska inteligencja na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków zorganizowała, przy współpracy Instytutu Socjologii UW, interdyscyplinarną międzynarodową konferencję „Polska inteligencja na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy”, która odbyła się 27 listopada 2 ...

20 lat rzeczywistości poradzieckiej

Konferencja Instytutu Socjologii UuW Po wydarzeniach 1989 roku w Polsce kolejne kraje zaczęły stopniowo uwalniać się spod kurateli Związku Radzieckiego i od rządów partii komunistycznych. W 1990 roku proces rozpadu zaczął dotykać już nie tylko blok k ...

Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości

Instytut Socjologii UW zaprasza na konferencję “Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości” Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 czerwca w sali 256 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. ...

Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne

Konferencja Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego NOWE RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNE, NOWE TEORIE SOCJOLOGICZNE Termin: 20-21 października 2011 roku Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 65/66, s. 316 Serdecznie zapraszamy do ...

Genealogie Pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej

Międzynarodowa konferencja Genealogie Pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej. Teorie i Metody odbyła 23-25 listopada 2011 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W obradach udział wzięło około 100 naukowców z Europy i USA. Wykład inauguracyjny wygł ...

Antropologia terenowa wobec problemów etnicznych Europy

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji Zakładu Antropologii Społecznej pt. “Antropologia terenowa wobec problemów etnicznych Europy”, która odbędzie się 19 listopada 2011 r. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. program ...