Festiwal Nauki

XX Festiwal Nauki

W dniach 24-25 września i 1-2 października 2016 r. w Instytucie Socjologii w ramach XX Festiwalu Nauki odbyły się wykłady, pokazy filmów oraz gry edukacyjne.
Łącznie na spotkania festiwalowe przybyło do IS UW 299 osób.

fn_2016-1_mfn_2016-2_mfn_2016-3_mfn_2016-4_mfn_2016-5_mfn_2016-6_m

24 września (sobota)

Tytuł imprezy [forma] Prowadzący Godz.
Fartuchy obywatelskie? O romansach i zdradach społeczeństw i nauk mgr Marcin Zaród 10:30
Mors malum non est, sola ius aequum generis humani. Śmierć oczami socjologa mgr Mariusz Wieczorek 12:00
Jak zmierzyć ideologię i umieścić ją w układzie współrzędnych? dr Wojciech Rafałowski 14:00

25 września (niedziela)

Tytuł imprezy [forma] Prowadzący Godz.
Valle de Aran – dolina wielu języków i kultur mgr Blanka Rzewuska 10:30
Skąd pochodzą Geralt, Tyrion i Darth Vader? O korzeniach współczesnej fantastyki mgr Stanisław Krawczyk 12:00
„Moja ulica” [film] mgr Iwona Młoźniak 14:00

1 października (sobota)

Tytuł imprezy [forma] Prowadzący Godz.
Jak (nie)religijni są Polacy? mgr Marta Bożewicz 10:30
Dlaczego w tolerancyjnym społeczeństwie tworzą się getta? Gra socjologiczna [gra edukacyjna] dr Agata Komendant-Brodowska, dr Anna Baczko-Dombi 12:00
Garnek pełen dukatów – gra we wspólne działanie [gra edukacyjna] dr Agata Komendant-Brodowska, dr Anna Baczko-Dombi 13:30
Demograficzne eksplozje/implozje a migracje. Specyfika Polski dr Marta Kiełkowska 15:00

2 października (niedziela)

Tytuł imprezy [forma] Prowadzący Godz.
Granice poświęcenia. Znaczenie pracy w kulturze japońskiej mgr Beata Kowalczyk 11:00
Współczesne losy skolektywizowanego rolnictwa na obszarze byłego ZSRR mgr Piotr Żulikowski 13:00
Nuda – film dokumentalny [film] mgr Mariusz Finkielsztein 15:00

** wszystkie festiwalowe spotkania weekendowe odbywać się będą w sali nr 18 im. Stefana Nowaka (parter)

XIX Festiwal Nauki

FN_XIXFN_XIX

W ramach XIX Festiwal Nauki w Instytucie Socjologii przeprowadzono 17 spotkań, które poprowadziło 15 osób, w tym 7 pracowników IS UW i 8 doktorantów. Łącznie na spotkania festiwalowe przybyło 297 osób.
program festiwalu

XIV Festiwal Nauki

clip1 clip2

XIV FESTIWAL NAUKI w Instytucie Socjologii

Sobota 18 września

Tytuł imprezy Prowadzący Początek Sala
Polska Solidarność: doświadczeni, tożsamość – historia i pamięć w świetle empirycznego badania. Prof. Ireneusz Krzemiński 11:00 sala im. St. Nowaka
Solidarność – zrób to sam! Ku polityce życia codziennego Dr Jacek Kołtan 13:00 sala im. St. Nowaka

„Dlaczego talerze nie mogą być kwadratowe”?

Dr Marta Bucholc 15:00 sala im. St. Nowaka

Niedziela 19 września

Tytuł imprezy Prowadzący Początek Sala
Nie tylko socjotechnika: warsztaty dialogu społecznego Dr Przemysław Sadura & Marta Olejnik, Anna Rosińska-Kordasiewicz, Marta

Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik

11:00 sala im. St. Nowaka
“Jak Polacy stali się narodem?” Dr Michał Łuczewski 13:00 sala im. St. Nowaka

Sobota 25 września

Tytuł imprezy Początek Sala
“Czy zasypią nas śmieci?” Mgr Filip Piotrowski 11:00 sala im. St. Nowaka
„Auroville – czy utopia może zostać zrealizowana?”

Mgr Wojciech Ogrodnik & Cezary Świętochowski

13:00 sala im. St. Nowaka

Debata Główna Festiwalu:

Polska po 20 latach

Prof. I. Krzemiński prof. M. Grabowska prof. T. Szawiel prof. M.Marody

18:00

Nowa Aula w starym BUW

Krakowskie Przedmieście 26/28

Niedziela 26 września

Tytuł imprezy Początek Sala
Warszawa. Zblazowanie w mieście Mgr Krzysztof Martyniak 11:00 sala im. St. Nowaka
Gra w obywatela – „Trzeba rozwiązać ten konflikt” Mgr Krzysztof Martyniak & mgr Wojciech Ogrodnik 13:00 sala im. St. Nowaka
Cykl gier socjologicznych „Ja – czyli  obywatel” Mgr Krzysztof Martyniak & mgr Wojciech Ogrodnik 15:00 sala im. St. Nowaka

XIII Festiwal Nauki

Wojciech Ogrodnik Warszawa, 28.09.2009

Krzysztof Martyniak

Pracownia Teorii Zmiany Społecznej

Sprawozdanie z XIII Festiwalu Nauki w IS UW

Tegoroczny Festiwal Nauki organizowany w naszym Instytucie cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem wśród publiczności festiwalowej. Podczas czterech dni prezentacji festiwalowych odbyło się 11 spotkań z naszymi naukowcami. W których ogółem uczestniczyło ponad 550 osób. Średnio podczas jednego dnia odwiedziło Instytut 138 osób, zaś średnia uczestników poszczególnych zajęć wyniosła 50 osób. Nadmienić należy, że ponad 70 % uczestników stanowiła młodzież licealna.

Szczególne podziękowania należy wyrazić prowadzącym zajęcia festiwalowe.

  1. Pracownikom IS: prof. Ireneuszowi Krzemińskiemu, prof. Annie Gizie Poleszczuk, dr Izabeli Wagner, dr Dariuszowi Zaleskiemu, dr Pawłowi Poławskiemu.
  2. Doktorantom IS: mgr Magdalenie Twardowskiej, mgr Janowi Dzierzgowskiemu, mgr Filipowi Piotrowskiemu, mgr Krzysztofowi Martyniakowi.
  3. Studentom IS : Magdalenie Piotrowskiej, Jackowi Stawianemu, Konradowi Lataczowi, Idze Konińskiej, Cezaremu Świętochowskiemu.

Dodatkowe uwagi:

  1. Po zakończeniu niemal każdych zajęć, uczestnicy lekcji zwracali się pytaniem: „ Kiedy oprócz Festiwalu Nauki można uczestniczyć w podobnych zajęcia prowadzonych w IS UW?”
  2. Maturzyści oraz licealiści wyrażali chęć uczestniczenia, w swoich liceach w podobnych wykładach prowadzonych przez naszych pracowników.

Wojciech Ogrodnik

Dzień I 19.09.2009: Społeczeństwo obywatelskie i okolice

Dr Izabella Wagner: Czego Warszawa może nauczyć się od Chicago?

wagnerm1godz. 11:00, sala im. St. Nowaka posłuchajphone2

Prof. Ireneusz Krzemiński 20 lat wolności: Czy udała nam się demokracja?

krzeminski2mgodz. 15:00, sala im. St. Nowaka posłuchajphone2

Czy po burzliwych 20 latach polskiej transformacji możemy powiedzieć, że udała nam się demokracja? Jakie są blaski i cienie naszych przemian? Jakie porażki i sukcesy i w końcu czy mamy wobec światowej opinii społecznej czym się pochwalić? Wreszcie jakie czekają nas jako młodą demokracje przemiany oraz wyzwania. Podczas wykładu spróbujemy krytycznie podsumować proces polskiej transformacji.

krzeminski1mkrzeminskim

Dzień II 20 września „Socjologia praktyczna”. Dzień dylematów społecznych

Dr Dariusz Zalewski: Czy państwo powinno troszczyć się o swoich obywateli. Blaski i cienie państwa opiekuńczego w dobie kryzysu.zaleskim

godz. 11:00, sala im. St. Nowaka posłuchajphone2

Kryzys finansowy i gospodarczy ponownie postawił w centrum zainteresowania polityków i opiniizaleski1m publicznej kwestię interwencji państwa, w tym także interwencję o charakterze socjalnym. Debata o roli państwa w rozwiązywaniu rozmaitych problemów socjalnych wydaje się nabierać nowego znaczenia chociaż ‘przyjaciele rynku’ utrzymują, że argumenty krytyczne wysuwane przeciwko państwowemu interwencjonizmowi nie straciły swojej aktualności. Odmiennego zdania są ‘przyjaciele ludu’ argumentujący, że obecny kryzys ponownie obnażył wady wolnego rynku i konieczne są interwencje państwa zwiększające poczucie bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Można postawić zasadne pytanie czy nowe okoliczności społeczno-gospodarcze poszerzają przestrzeń do uzyskania konsensu zarówno w wymiarze kognitywnym, jak i praktyki działania państwa opiekuńczego między jego zwolennikami i przeciwnikami. Na to pytanie oraz wiele innych związanych z praktyką działania państwa opiekuńczego postaramy się odpowiedzieć w trakcie wykładu”.

Dr Paweł Poławski , mgr Magdalena Twardowska, mgr Jan Dzierzgowski: „Konstruowanie dewianta” – gra socjologicznapolawski1m

godz. 13:00, sala im. St. Nowaka

Celem spotkania jest pokazanie uczestnikom, w jaki sposób socjologowie myślą opolawskim zachowaniach dewiacyjnych. W szczególności przyjrzymy się temu, jak społeczeństwo reaguje na zachowania sprzeczne z oczekiwaniami – ‘kłopotliwe’, ‘złe’ czy ‘nienormalne’, i temu, jakie są konsekwencje społecznej reakcji dla ludzi, którzy ‘nieodpowiednio’ się zachowują. Z socjologicznej perspektywy dewiacje mają więcej wspólnego z naszą interpretacją i definicją tego, jak zachowują się inni, niż z faktyczną naturą i konsekwencjami zachowań. Nieco dokładniej przyjrzymy się także temu, jakie procesy odpowiadają za to, że pewne zachowania interpretujemy jako ‘dewiacyjne’, a inne jako ‘normalne’; pewnych ludzi traktujemy jak ‘dewiantów’, a innych nie. Zobaczymy, że ‘zboczeńcem’, ‘świrem’, ‘pijakiem’, ‘oszustem’, czy ‘menelem’ nie tyle „się jest”, co „się staje”, i w jaki sposób.

Mgr Jan Dzierzgowski, lga Konińska, Konrad Latacz, Jacek Stawiany: Kolekcjonerzy i narkomani. Spory wokół problemu dopalaczy

godz. 15:00, sala im. St. Nowaka posłuchajphone2

dziezgowskimWiele mówi się ostatnio na temat tzw. „dopalaczy” lub „smart drugs”. Są to substancje psychoaktywne sprzedawane legalnie jakodziezgowski1m produkty kolekcjonerskie. Pomimo ustawowej próby delegalizacji dopalaczy sklepy trudniące się ich sprzedażą wciąż radzą sobie całkiem nieźle. Naokoło tymczasem rozgorzała dyskusja. Jak – i czy w ogóle – należy walczyć z dopalaczami? Na czym polega specyfika związanego z nimi zła społecznego? Próbie przyjrzenia się tej debacie poświęcona będzie prezentacja, przygotowana przez wykładowców i studentów IS UW. Postaramy się wskazać powody, dla których kwestia dopalaczy traktowana jest jako problem społeczny i dokonać przeglądu argumentów na temat strategii, jakimi powinno kierować się państwo w obliczu tego rodzaju zjawisk.

Dzień III 26.09.2009: Miasto; Przestrzeń, Kreacja
Prof. Anna Giza Poleszczuk: Czy miastom grozi dekadencja?

godz. 11:00, sala im. St. Nowakaposłuchajphone2

gizamgizam

Mgr Filip Piotrowski: Przestrzeń miejska w obiektywie socjologa

godz. 13:00, sala im. St. Nowaka posłuchajphone2

piotrowskimMiasto jest dla socjologa niewyczerpanym źródłem inspiracji badawczych, uczy nas wrażliwości i otwartości na nowe problemy i wyzwania społeczne. Niezastąpionym narzędziem pracy socjologa jest aparat fotograficzny, pozwalający uchwycić elementy tej społeczno kulturowej mozaiki.

Mgr Wojciech Ogrodnik, Magdalena Piotrowska: Wolne Miasto Christiania – czy utopia może zostać zrealizowana?

godz. 15:00, sala im. St. Nowaka posłuchajphone2

ogrodnik1m

Pojęcie utopii jest wieloznaczne, intrygujące a zarazem inspirujące. Wychodząc od analizy klasycznego pojmowania utopii zastanowimyogrodnikm się nad konkretnym przykładem próby jej zrealizowania. Przyjrzymy się eksperymentowi społecznemu, który paradoksalnie pozostaje w fazie, ciągłej realizacji czyli Wolnemu Miastu Christiania. Wykład bazuje na semestralnych zajęciach fakultatywnych, które odbywały się w IS UW pod tytułem: „Utopia – Projektowanie nowego świata społecznego. Czy dzisiaj jest się jeszcze przeciw czemu buntować?”ogrodnik2m

Dzień IV 27.09.2009: Społeczeństwo obywatelskie i okolice
Mgr Krzysztof Martyniak: Warszawa – percepcja miejskiej przestrzeni znaczącej

godz. 11:00, sala im. St. Nowaka posłuchajphone2

martyniak2mWprowadzenie uczestników zajęć w tematykę związaną z interdyscyplinarnym studium Warszawy – percepcji miejskiej przestrzenimartyniakm zurbanizowanej w świetle teorii i praktyki. Przestrzeń, na której pragniemy się skupić to miejsca symboliczne, „przestrzenie znaczące”, które w istotny sposób tworzą i zmieniają naszą codzienność. Mowa będzie także o przyjaznym, dewiacyjnym oraz aspołecznym charakterze i przeznaczeniu niektórych warszawskich miejsc i przestrzeni.

Mgr Krzysztof Martyniak & mgr Wojciech Ogrodnik: Gra w obywatela – „Mądry Polak…jak rozwiązać ten konflikt?”martyniakogrodnik1m

godz. 13:00, sala im. St. Nowaka posłuchajphone2

Gra socjologiczna ukazująca meandry „wspólnego rządzenia”. Uczestnicy zajęć wcielają się w role mieszkańców pewnego fikcyjnego, choć opartego na polskich realiach miasteczka. W mieście planowana jest duża inwestycja z udziałem kapitału zagranicznego, która wywołała kontrowersje. Jak rozwiązać rysujący się konflikt między zwolennikami i przeciwnikami inwestycji? Czy mieszkańcy dorośli do roli świadomego obywatela „mądrego przed szkodą”?

graobywatelmgraobywatel1m

Mgr Krzysztof Martyniak, mgr Wojciech Ogrodnik: Cykl gier socjologicznych. Ja, czyli obywatel

godz. 15:00, sala im. St. Nowaka

martyniakogrodnikmZabawa w „racjonalne działanie” mająca ukazać racjonalność sprzecznych wyborów oraz „przepracowanie” modelu kooperacjiogrodnik3m partnerów w sztucznej- aczkolwiek możliwej sytuacji społecznej. Rozwiązywanie dylematu gdy interesy z partnerem interakcji są częściowo zbieżne, a częściowo rozbieżne.

Analizowanie zasad wyboru najlepszego działania przez aktora społecznego w świecie który jest współtworzony przez innych aktorów i ich decyzje.

…Każda strona wybiera pewną strategię postępowania, po czym zależnie od strategii własnej oraz innych uczestników każdy gracz otrzymuje wypłatę…

Plakat Festiwalu

festiwal_plakat

Harmonogram Festiwalu

clip1 clip2

XIII FESTIWAL NAUKI w Instytucie Socjologii

Sobota 19 września Społeczeństwo obywatelskie i okolice / miasto, przestrzeń, kreacja.

Tytuł imprezy Prowadzący Początek Sala
Czego Warszawa może nauczyć się od Chicago? Dr Izabella Wagner 11:00 sala im. St. Nowaka
20 lat wolności: Czy udała nam się demokracja? Prof. Ireneusz Krzemiński 15:00 sala im. St. Nowaka

Niedziela 20 września „Socjologia praktyczna” Dzień dylematów społecznych

Tytuł imprezy Prowadzący Początek Sala
Czy państwo powinno troszczyć się o swoich obywateli. Blaski i cienie państwa opiekuńczego w dobie kryzysu” Dr Dariusz Zalewski 11:00 sala im. St. Nowaka
„Konstruowanie dewianta” – gra socjologiczna Dr Paweł Poławski, mgr Magdalena Twardowska, mgr Jan Dzierzgowski 13:00 sala im. St. Nowaka
Kolekcjonerzy i narkomani. Spory wokół problemu dopalaczy Mgr Jan Dzierzgowski, lga Konińska, Konrad Latacz, Jacek Stawiany 15:00 sala im. St. Nowaka

Sobota 26 września „Miasto; Przestrzeń, Kreacja”

Prowadzący Początek Sala
„Czy miastom grozi dekadencja?” Prof. Anna Giza Poleszczuk 11:00 sala im. St. Nowaka
„Przestrzeń miejska w obiektywie socjologa” Mgr Filip Piotrowski 13:00 sala im. St. Nowaka
„Wolne Miasto Christiania – czy utopia może zostać zrealizowana?” Mgr Wojciech Ogrodnik, Magdalena Piotrowska 15:00 sala im. St. Nowaka

Niedziela 27 września „Miasto; Przestrzeń, Kreacja” /Warsztaty społeczeństwo obywatelskie i okolice

Prowadzący Początek Sala
Warszawa – percepcja miejskiej przestrzeni znaczącej Mgr Krzysztof Martyniak 11:00 sala im. St. Nowaka
Gra w obywatela – „Trzeba rozwiązać ten konflikt” Mgr Krzysztof Martyniak & mgr Wojciech Ogrodnik 13:00 sala im. St. Nowaka
Cykl gier socjologicznych „Ja – czyli  obywatel” Mgr Krzysztof Martyniak & mgr Wojciech Ogrodnik 15:00 sala im. St. Nowaka

XII Festiwal Nauki