Badania

Badania własne 2008

Badania własne 2009

Badania własne 2010

Badania statutowe 2008

Badania statutowe 2009

Badania statutowe 2010

Badania statutowe 2011

Badania statutowe 2012

Badania statutowe 2013

Badania statutowe 2014

Badania statutowe 2015

Badania statutowe 2016

Dotacje DSM 2014

Dotacje DSM 2015

Dotacje DSM 2016

Granty z UE realizowane w 2011

Granty z UE realizowane w 2012

Granty z UE realizowane w 2013

Granty z UE realizowane w 2014

Granty MNiSW, NCN i inne realizowane w 2011

Granty od innych podmiotów krajowych i zagranicznych
1)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Anna Giza – Poleszczuk
– tytuł tematu Social Action Euro 2012
– okres realizacji: 01.05.2008 – 31.12.2012 r.
– przyznana kwota 900 000,00 USD

Granty z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i NCN
1)
– imię i nazwisko kierownika dr Aleksandra Grzymała – Kazłowska
– tytuł tematu „Tożsamość i więzi a transnarodowe przestrzenie społeczne”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 27.07.2009 – 26.07.2012 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

2)
– imię i nazwisko kierownika dr Anna Kiersztyn
– tytuł tematu „Dostęp do pełnowartościowego zatrudnienia wśród młodych Polaków :znaczenie, tendencje, bariery”.
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 15.09.2008 – 14.09.2011 r.
– przyznana kwota 150 000,00 zł

3)
– imię i nazwisko kierownika dr Izabela Wagner-Saffray
– tytuł tematu „Mobilność i socjalizacja młodych naukowców a międzynarodowa kultura pracy (w naukach przyrodniczych)”.
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 25.09.2009 – 24.03.2011 r.
– przyznana kwota 50 000,00 zł

4)
– imię i nazwisko kierownika mgr Marianna Zieleńska
– tytuł tematu „Adaptacja w warunkach zmiany-reguły gry w polskiej administracji publicznej.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 20.10.2009 – 19.04.2011 r.
– przyznana kwota 20 000,00 zł

5)
– imię i nazwisko kierownika dr Robert Wyszyński
– tytuł tematu „Nigdy u siebie. Przemiany tożsamości emigrantów polskich z Kazachstanu osiedlających się w Rosji, Niemczech i Polsce w ramach rządowych systemów repatriacji”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 17.11.2009 – 16.05.2011 r.
– przyznana kwota 70 000,00 zł

6)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
– tytuł tematu „Oblicza westernizacji. Kontakt z kulturą Zachodu a przemiany instytucji rodziny oraz tożsamości etnicznej współczesnych Wietnamczyków.”
– rodzaj projektu: promotorski
– okres realizacji: 19.11.2009 – 15.05.2011 r.
– przyznana kwota 20 000,00 zł

7)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Mirosława Grabowska
– tytuł tematu „Metoda i znaczenie. Rozumienie pytań kwestionariusza w badaniach sondażowych – projekt metodologiczny”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 19.07.2010 – 18.09.2012 r.
– przyznana kwota 250 000,00 zł

8)
– imię i nazwisko kierownika dr Małgorzata Głowacka – Grajper
– tytuł tematu „Buriaci Zachodni – między polityką odradzania kultur a asymilacją”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 15.04.2010 – 14.10.2011 r.
– przyznana kwota 50 000,00 zł

9)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Krzysztof Koseła
– tytuł tematu „Przemiany systemów wartości społeczeństw w perspektywie zrewidowanej teorii modernizacji”
– rodzaj projektu: promotorski
– okres realizacji: 19.03.2010 – 30.09.2011 r.
-przyznana kwota 21 000,00 zł

10)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Sokołowski
– tytuł tematu „Między globalnością a lokalnością: oglądanie seriali jako taktyka społeczna i tworzenie mediatyzowanego obrazu rzeczywistości przez mieszkańców wybranej społeczności lokalnej”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 20.05.2010 – 19.05.2013 r.
– przyznana kwota 19 859,00 zł

11)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Andrzej Waśkiewicz
– tytuł tematu „Paradoksy idei reprezentacji”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 21.04.2010 – 20.04.2012 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

12)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Sławomir Łodziński
– tytuł tematu „Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku”
– rodzaj projektu: promotorski
– okres realizacji: 15.11.2010 – 14.05.2012 r.
– przyznana kwota 21 600,00 zł

13)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Ewa Nowicka – Rusek
– tytuł tematu „Międzyetniczne sąsiedztwo w Warszawie. Badanie kontaktu społecznego w miejscu zamieszkania pomiędzy Polakami a migrantami z Afryki, Wietnamu oraz Turcji”
– rodzaj projektu: promotorski
– okres realizacji: 10.11.2010 – 09.05.2012 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

14)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Pawłowski
– tytuł tematu „Cała władza w ręce stowarzyszeń! Brytyjska myśl pluralistyczna – historia i aktualność”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 28.10.2010 – 27.10.2012 r.
– przyznana kwota 25 000,00 zł

15)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Paweł Śpiewak
– tytuł tematu „Trajektorie polskiej humanistyki.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 10.11.2010 – 09.01.2012
– przyznana kwota 40 000,00 zł

16)
– imię i nazwisko kierownika dr Karolina Wigura-Kuisz
– tytuł tematu „Polityczne deklaracje skruchy i przebaczenia za zbrodnie zbiorowe a świadomość społeczna”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 10.11.2010 – 09.02.2012 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

17)
– imię i nazwisko kierownika mgr Agata Dembek
– tytuł tematu „Korporacja pełna emocji-analiza roli zarządzania emocjami w nowoczesnych organizacjach biznesowych.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 13.06.2011 – 12.10.2012 r.
– przyznana kwota 12 000,00 zł

18)
imię i nazwisko kierownika mgr Agata Komendant-Brodowska
– symbol tematu GR – 3237 (brak dokumentacji w Sekcji Badań)

19)
– imię i nazwisko kierownika dr Michał Łuczewski
– tytuł tematu „Wartościowanie w debatach naukowych. Analiza sporów historycznych w Polsce, Niemczech i Rosji.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 13.06.2011 – 12.06.2013 r.
– przyznana kwota 50 000,00 zł

20)
– imię i nazwisko kierownika mgr Agnieszka Nowakowska
– tytuł tematu „Jagiełło kontra Witold, czyli nauczanie historii w szkołach polsko- i litewskojęzycznych w Republice Litewskiej..”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 31.05.2011 – 30.08.2012 r.
– przyznana kwota 20 000,00 zł

21)
– imię i nazwisko kierownika dr Joanna Wawrzyniak
– tytuł tematu „Prywatyzacja doświadczeniem biograficznym. Długoterminowe skutki przekształceń własnościowych w zakładach przemysłowych w perspektywie losów indywidualnych.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 19.05.2011 – 18.11.2012 r.
– przyznana kwota 40 000,00 zł

22)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Jan Węgleński
– tytuł tematu „Niebezpieczna Warszawa. Przestrzenny obraz przestępczości..”
– rodzaj projektu: promotorski
– okres realizacji: 19.05.2011 – 18.08.2012 r.
– przyznana kwota 10 000,00 zł

23)
– imię i nazwisko kierownika dr Machteld Venken
– tytuł tematu „Po wielkiej wojnie. Analiza narracji biograficznych byłych „żołnierzy generała Stanisława Maczka” w Polsce i Belgii. Analiza porównawcza.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 13.06.2011 – 12.06.2013 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

24)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Marta Zahorska-Bugaj
– tytuł tematu „Wyrównywanie społecznych nierówności edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Percepcja zjawiska przez kadrę nauczycielską.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 20.05.2011 – 19.05.2013 r.
– przyznana kwota 74 000,00 zł

25)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Anna Giza – Poleszczuk
– tytuł tematu „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego
– okres realizacji: 26.11.2008 – 30.04.2011 r.

26)
projekt wspomagający projekt 501/61 – NMF – 4
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Anna Giza – Poleszczuk
– tytuł tematu „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie” badania naukowe współfinansowane ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego
– okres realizacji: 26.11.2008 – 30.04.2011 r.

27)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Anna Giza – Poleszczuk
– tytuł tematu „Twoje strony – mocne strony”
– okres realizacji: 01.02.2011-30.07.2011
– przyznana kwota 26 100,00 zł

28)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Michał Łuczewski
– tytuł tematu „Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci”.
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 08.12.2011 – 07.12.2014 r.
– przyznana kwota 382 800,00 zł

29)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Ireneusz Krzemiński
– tytuł tematu „Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci”.
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 08.12.2011 – 07.06.2014 r.
– przyznana kwota 293 800,00 zł

30)
– imię i nazwisko kierownika mgr Karolina Wiśniewska
– tytuł tematu „Między społeczeństwem większościowym a jego alternatywą. Studium zmiany kulturowej w kibicu”.
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 21.12.2011 – 20.05.2014 r.
– przyznana kwota 36 120,00 zł

31)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Krzyżanowski
– tytuł tematu „Re-konstrukcja codzienności. Społeczność miasta powiatowego tuż po wojnie: Kalisz, 1945-1948”.
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 13.12.2011 – 12.12.2012r.
– przyznana kwota 28 498,00 zł

32)
– imię i nazwisko kierownika mgr Dorota Woroniecka
– tytuł tematu „Życie w kawałkach: kulturowa konstrukcja czasu w palestyńskim obozie dla uchodźców”.
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 01.12.2011 – 30.04.2013r.
– przyznana kwota 21 708,00 zł

33)
– imię i nazwisko kierownika dr Marta Bucholc
– tytuł tematu „Socjologia wiedzy Norberta Eliasa”.
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 08.12.2011 – 07.12.2014r.
– przyznana kwota

Granty NCN i inne 2012

Umowy z innymi Podmiotami krajowymi i zagranicznymi
1)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Anna Giza – Poleszczuk
– tytuł tematu Social Action Euro 2012
– okres realizacji: 01.05.2008 – 31.03.2013 r.
– przyznana kwota 900 000,00 USD

Granty z Narodowego Centrum Nauki
1)
– imię i nazwisko kierownika dr Aleksandra Grzymała – Kazłowska
– tytuł tematu „Tożsamość i więzi a transnarodowe przestrzenie społeczne”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 27.07.2009 – 26.07.2012 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

2)
– imię i nazwisko kierownika dr Robert Wyszyński
– tytuł tematu „Nigdy u siebie. Przemiany tożsamości emigrantów polskich z Kazachstanu osiedlających się w Rosji, Niemczech i Polsce w ramach rządowych systemów repatriacji”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 17.11.2009 – 31.12.2012 r.
– przyznana kwota 70 000,00 zł

3)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Mirosława Grabowska
– tytuł tematu „Metoda i znaczenie. Rozumienie pytań kwestionariusza w badaniach sondażowych – projekt metodologiczny”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 19.07.2010 – 18.09.2012 r.
– przyznana kwota 250 000,00 zł

4)
– imię i nazwisko kierownika dr Małgorzata Głowacka – Grajper
– tytuł tematu „Buriaci Zachodni – między polityką odradzania kultur a asymilacją”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 15.04.2010 – 14.07.2012 r.
– przyznana kwota 50 000,00 zł

5)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Krzysztof Koseła
– tytuł tematu „Przemiany systemów wartości społeczeństw w perspektywie zrewidowanej teorii modernizacji”
– rodzaj projektu: promotorski
– okres realizacji: 19.03.2010 – 15.12.2012 r.
-przyznana kwota 21 000,00 zł

6)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Sokołowski
– tytuł tematu „Między globalnością a lokalnością: oglądanie seriali jako taktyka społeczna i tworzenie mediatyzowanego obrazu rzeczywistości przez mieszkańców wybranej społeczności lokalnej”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 20.05.2010 – 19.05.2013 r.
– przyznana kwota 19 859,00 zł

7)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Andrzej Waśkiewicz
– tytuł tematu „Paradoksy idei reprezentacji”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 21.04.2010 – 20.04.2013 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

8)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Sławomir Łodziński
– tytuł tematu „Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku”
– rodzaj projektu: promotorski
– okres realizacji: 15.11.2010 – 14.05.2012 r.
przyznana kwota 21 600,00 zł

9)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Ewa Nowicka – Rusek
– tytuł tematu „Międzyetniczne sąsiedztwo w Warszawie. Badanie kontaktu społecznego w miejscu zamieszkania pomiędzy Polakami a migrantami z Afryki, Wietnamu oraz Turcji”
– rodzaj projektu: promotorski
– okres realizacji: 10.11.2010 – 09.05.2012 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

10)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Pawłowski
– tytuł tematu „Cała władza w ręce stowarzyszeń! Brytyjska myśl pluralistyczna – historia i aktualność”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 28.10.2010 – 27.10.2012 r.
– przyznana kwota 25 000,00 zł

11)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Paweł Śpiewak
– tytuł tematu „Trajektorie polskiej humanistyki.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 10.11.2010 – 09.01.2012
– przyznana kwota 40 000,00

12)
– imię i nazwisko kierownika dr Karolina Wigura-Kuisz
– tytuł tematu „Polityczne deklaracje skruchy i przebaczenia za zbrodnie zbiorowe a świadomość społeczna”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 10.11.2010 – 09.02.2012 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

13)
– imię i nazwisko kierownika mgr Agata Dembek
– tytuł tematu „Korporacja pełna emocji-analiza roli zarządzania emocjami w nowoczesnych organizacjach biznesowych.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 13.06.2011 – 12.10.2012 r.
– przyznana kwota 12 000,00 zł

14)
imię i nazwisko kierownika mgr Agata Komendant-Brodowska
– okres realizacji: 19.05.2011 – 18.11.2014
– przyznana kwota 28 000,00 zł

15)
– imię i nazwisko kierownika dr Michał Łuczewski
– tytuł tematu „Wartościowanie w debatach naukowych. Analiza sporów historycznych w Polsce, Niemczech i Rosji.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 13.06.2011 – 12.06.2013 r.
– przyznana kwota 50 000,00 zł

16)
– imię i nazwisko kierownika mgr Agnieszka Nowakowska
– tytuł tematu „Jagiełło kontra Witold, czyli nauczanie historii w szkołach polsko- i litewskojęzycznych w Republice Litewskiej..”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 31.05.2011 – 30.08.2012 r.
– przyznana kwota 20 000,00 zł

17)
– imię i nazwisko kierownika dr Joanna Wawrzyniak
– tytuł tematu „Prywatyzacja doświadczeniem biograficznym. Długoterminowe skutki przekształceń własnościowych w zakładach przemysłowych w perspektywie losów indywidualnych.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 19.05.2011 – 18.11.2012 r.
– przyznana kwota 40 000,00 zł

18)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Jan Węgleński
– tytuł tematu „Niebezpieczna Warszawa. Przestrzenny obraz przestępczości..”
– rodzaj projektu: promotorski
– okres realizacji: 19.05.2011 – 18.08.2012 r.
– przyznana kwota 10 000,00 zł

19)
– imię i nazwisko kierownika dr Machteld Venken
– tytuł tematu „Po wielkiej wojnie. Analiza narracji biograficznych byłych „żołnierzy generała Stanisława Maczka” w Polsce i Belgii. Analiza porównawcza.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 13.06.2011 – 12.06.2013 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

20)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Marta Zahorska-Bugaj
– tytuł tematu „Wyrównywanie społecznych nierówności edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Percepcja zjawiska przez kadrę nauczycielską.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 20.05.2011 – 19.05.2013 r.
– przyznana kwota 74 000,00 zł

21)
– imię i nazwisko kierownika dr Michał Łuczewski
– tytuł tematu „Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci.”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 08.12.2011 -07.12.2014
– przyznana kwota 382 800,00 zł

22)
– imię i nazwisko kierownika prof. Ireneusz Krzemiński
– tytuł tematu „Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 08.12.2011 – 07.06.2014
– przyznana kwota 293 800,00 zł

23)
– imię i nazwisko kierownika mgr Karolina Wiśniewska
– tytuł tematu „Między społeczeństwem większościowym a jego alternatywą. Studium zmiany kulturowej w kibucu”
– rodzaj projektu: własny (osoba fizyczna)
– okres realizacji: 21.12.2011 – 20.05.2014
– przyznana kwota 36 120,00 zł

24)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Krzyżanowski
– tytuł tematu „Re-konstrukcja codzienności. Społeczność miasta powiatowego tuż po wojnie: Kalisz, 1945-1948”
– rodzaj projektu: własny (osoba fizyczna)
– okres realizacji: 13.12.2011 – 12.12.2013
– przyznana kwota 28 498,00 zł

25)
– imię i nazwisko kierownika mgr Dorota Woroniecka
– tytuł tematu „Życie w kawałkach: kulturowa konstrukcja czasu w palestyńskim obozie dla uchodźców”
– rodzaj projektu: własny (osoba fizyczna)
– okres realizacji: 01.12.2011 – 31.10.2013
– przyznana kwota 21 708,00 zł

26)
– imię i nazwisko kierownika dr Marta Bucholc
– tytuł tematu „Socjologia wiedzy Norberta Eliasa”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 08.12.2011 – 07.12.2014
– przyznana kwota 61 500,00 zł

27)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Sławomir Łodziński
– tytuł tematu „Nazwy i granice etniczne. Problemy wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości w Polsce na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 09.08.2012 – 08.08.2015
– przyznana kwota 64 800,00 zł

28)
– imię i nazwisko kierownika prof. Ewa Nowicka-Rusek
– tytuł tematu „Między Rosją, Mongolią i Chinami. Buriaci wobec wyzwań XXI wieku”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 31.07.2012 – 30.07.2015
– przyznana kwota 240 826,00 zł

29)
– imię i nazwisko kierownika dr Karolina Wigura-Kuisz
– tytuł tematu „Nurt tzw transitional justice („sprawiedliwości transformacyjnej”) w naukach prawnych, filozofii i politologii – perspektywa polska i światowa”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 20.08.2012 – 19.08.2015
– przyznana kwota 554 600,00 zł

30)
– imię i nazwisko kierownika mgr Konrad Burdyka
– tytuł tematu „Kapitał społeczny w działaniu wiejskich organizacji pozarządowych nowego typu. Studium na przykładzie amatorskich klubów piłkarskich”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 20.09.2012 – 19.03.2014
– przyznana kwota 27 204,00 zł

31)
– imię i nazwisko kierownika mgr Joanna Kusiak
– tytuł tematu „W poszukiwaniu straconego potencjału miejskiej rewolucji. Nierówności, chaos i entuzjazm w Warszawie po 1989 roku”
– rodzaj projektu: własny
– okres realizacji: 14.09.2012 – 13.09.2014
– przyznana kwota 56 400,00 zł

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
1)
– imię i nazwisko kierownika dr Joanna Wawrzyniak
– tytuł tematu „Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang International Academic Publisher ksiązki Joanny Wawrzyniak, Veterans, Victims and Memory of WWII In People’s Republic of Poland”
– okres realizacji: 20.12.2012 – 19.02.2014
– przyznana kwota 42 667,00 zł

2)
– imię i nazwisko kierownika dr Tadeusz Szawiel
– tytuł tematu „Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Andrzeja Waśkiewicz pt.: Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej”
– okres realizacji: 27.12.2012 – 26.12.2014
– przyznana kwota 50 667,00 zł

Granty NCN i inne 2013

Umowy z innymi Podmiotami krajowymi i zagranicznymi
1)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Anna Giza – Poleszczuk
– tytuł tematu Social Action Euro 2012
– okres realizacji: 01.05.2008 – 31.03.2013 r.
– przyznana kwota 900 000,00 USD

2)
– imię i nazwisko kierownika dr hab.Sławomir Łodziński
– tytuł tematu „Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE”
– okres realizacji: 01.07.2013– 31.10.2014 r.
– przyznana kwota 288 040,00

3)
– imię i nazwisko kierownika dr Anna Kordasiewicz
– tytuł tematu „PI Od Partnerstwa do kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– okres realizacji: 01.11.2012– 30.06.2015 r.
– przyznana kwota 453 740,00

4)
– imię i nazwisko kierownika dr Natalia Garner
– tytuł tematu „Idee dla Polski” – Subwencja
– okres realizacji: 01.07.2013– 31.11.2016 r.
– przyznana kwota 100 000,00

Granty z Narodowego Centrum Nauki:
1)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Krzysztof Koseła
– tytuł tematu „Przemiany systemów wartości społeczeństw w perspektywie zrewidowanej teorii modernizacji”
– okres realizacji: 19.03.2010 – 09.02.2014 r.
-przyznana kwota 21 000,00 zł

2)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Sokołowski
– tytuł tematu „Między globalnością a lokalnością: oglądanie seriali jako taktyka społeczna i tworzenie mediatyzowanego obrazu rzeczywistości przez mieszkańców wybranej społeczności lokalnej”
– okres realizacji: 20.05.2010 – 19.05.2014 r.
– przyznana kwota 19 859,00 zł

3)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Andrzej Waśkiewicz
– tytuł tematu „Paradoksy idei reprezentacji”
– okres realizacji: 21.04.2010 – 20.04.2013 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

4)
imię i nazwisko kierownika mgr Agata Komendant-Brodowska
– tytuł tematu „Okrutne gry. Analiza grupowych uwarunkowań dręczenia szkolnego (bullying) przy użyciu teorii gier”.
– okres realizacji: 19.05.2011 – 18.11.2014
– przyznana kwota 28 000,00 zł

5)
– imię i nazwisko kierownika dr Michał Łuczewski
– tytuł tematu „Wartościowanie w debatach naukowych. Analiza sporów historycznych w Polsce, Niemczech i Rosji.”
– okres realizacji: 13.06.2011 – 12.06.2013 r.
– przyznana kwota 50 000,00 zł
6)
– imię i nazwisko kierownika mgr Agnieszka Nowakowska
– tytuł tematu „Jagiełło kontra Witold, czyli nauczanie historii w szkołach polsko- i litewskojęzycznych w Republice Litewskiej.”
– okres realizacji: 31.05.2011 – 30.11.2013 r.
– przyznana kwota 20 000,00 zł

7)
– imię i nazwisko kierownika dr Machteld Venken
– tytuł tematu „Po wielkiej wojnie. Analiza narracji biograficznych byłych „żołnierzy generała Stanisława Maczka” w Polsce i Belgii. Analiza porównawcza.”
– okres realizacji: 13.06.2011 – 12.06.2013 r.
– przyznana kwota 30 000,00 zł

8)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Marta Zahorska-Bugaj
– tytuł tematu „Wyrównywanie społecznych nierówności edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Percepcja zjawiska przez kadrę nauczycielską.”
– okres realizacji: 20.05.2011 – 19.05.2013 r.
– przyznana kwota 74 000,00 zł

9)
– imię i nazwisko kierownika dr Michał Łuczewski
– tytuł tematu „Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci.”
– okres realizacji: 08.12.2011 -07.12.2014
– przyznana kwota 382 800,00 zł

10)
– imię i nazwisko kierownika prof. Ireneusz Krzemiński
– tytuł tematu „Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci”
– okres realizacji: 08.12.2011 – 07.06.2014
– przyznana kwota 293 800,00 zł

11)
– imię i nazwisko kierownika mgr Karolina Wiśniewska
– tytuł tematu „Między społeczeństwem większościowym a jego alternatywą. Studium zmiany kulturowej w kibucu”
– okres realizacji: 21.12.2011 – 20.05.2014
– przyznana kwota 36 120,00 zł

12)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Krzyżanowski
– tytuł tematu „Re-konstrukcja codzienności. Społeczność miasta powiatowego tuż po wojnie: Kalisz, 1945-1948”
– okres realizacji: 13.12.2011 – 12.12.2013
– przyznana kwota 28 498,00 zł

13)
– imię i nazwisko kierownika mgr Dorota Woroniecka
– tytuł tematu „Życie w kawałkach: kulturowa konstrukcja czasu w palestyńskim obozie dla uchodźców”
– okres realizacji: 01.12.2011 – 31.10.2013
– przyznana kwota 21 708,00 zł

14)
– imię i nazwisko kierownika dr Marta Bucholc
– tytuł tematu „Socjologia wiedzy Norberta Eliasa”
– okres realizacji: 08.12.2011 – 07.12.2014
– przyznana kwota 61 500,00 zł

15)
– imię i nazwisko kierownika prof. Ewa Nowicka-Rusek
– tytuł tematu „Między Rosją, Mongolią i Chinami. Buriaci wobec wyzwań XXI wieku”
– okres realizacji: 31.07.2012 – 30.07.2015
– przyznana kwota 240 826,00 zł

16)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Sławomir Łodziński
– tytuł tematu „Nazwy i granice etniczne. Problemy wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości w Polsce na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych”
– okres realizacji: 09.08.2012 – 08.08.2015
– przyznana kwota 64 800,00 zł

17)
– imię i nazwisko kierownika dr Karolina Wigura-Kuisz
– tytuł tematu „Nurt tzw transitional justice („sprawiedliwości transformacyjnej”) w naukach prawnych, filozofii i politologii – perspektywa polska i światowa”
– okres realizacji: 20.08.2012 – 19.08.2015
– przyznana kwota 554 600,00 zł

18)
– imię i nazwisko kierownika mgr Konrad Burdyka
– tytuł tematu „Kapitał społeczny w działaniu wiejskich organizacji pozarządowych nowego typu. Studium na przykładzie amatorskich klubów piłkarskich”
– okres realizacji: 20.09.2012 – 19.03.2014
– przyznana kwota 27 204,00 zł
19)
– imię i nazwisko kierownika mgr Joanna Kusiak
– tytuł tematu „W poszukiwaniu straconego potencjału miejskiej rewolucji. Nierówności, chaos i entuzjazm w Warszawie po 1989 roku”
– okres realizacji: 14.09.2012 – 13.09.2014
– przyznana kwota 56 400,00 zł

20)
– imię i nazwisko kierownika mgr Jakub Motrenko
– tytuł tematu „Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Analiza pola socjologii wobec doświadczenia Solidarności”
– okres realizacji: 12.02.2013 – 11.02.2016
– przyznana kwota 112 400,00 zł

21)
– imię i nazwisko kierownika dr Mikołaj Lewicki
– tytuł tematu „Rynek i wartościowanie. Problem zakorzenienia działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych”.
– okres realizacji: 28.02.2013 – 27.02.2016
– przyznana kwota 98 280,00 zł

22)
– imię i nazwisko kierownika dr Piotr Kulas
– tytuł tematu „Etos i przemiany tożsamości młodej polskiej inteligencji”.
– okres realizacji: 02.09.2013 – 30.09.2016
– przyznana kwota 432 000,00 zł

23)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Jacek Raciborski
– tytuł tematu „Państwo współczesne: style działania”.
– okres realizacji: 16.07.2013 – 15.07.2016
– przyznana kwota 409 065,00 zł

24)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Krzyżanowski
– tytuł tematu „Dom, którego nie ma. Powroty ocalałych z Zagłady do miasta średniej wielkości w Polsce, 1945-1950”.
– okres realizacji: 23.09.2013 – 30.09.2014
– przyznana kwota 112 576,00

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
1)
– imię i nazwisko kierownika dr Joanna Wawrzyniak
– tytuł tematu „Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang International Academic Publisher ksiązki Joanny Wawrzyniak, Veterans, Victims and Memory of WWII In People’s Republic of Poland”
– okres realizacji: 20.12.2012 – 19.02.2014
– przyznana kwota 42 667,00 zł

2)
– imię i nazwisko kierownika dr Tadeusz Szawiel
– tytuł tematu „Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Andrzeja Waśkiewicza pt.: Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej”
– okres realizacji: 27.12.2012 – 26.12.2014
– przyznana kwota 50 667,00 zł

3)
– imię i nazwisko kierownika dr Joanna Wawrzyniak
– tytuł tematu „Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych z pracownikami przemysłu”.
– okres realizacji: 07.03.2013 – 06.03.2017
– przyznana kwota 350 000,00 zł

4)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof. UW
– tytuł tematu „Pamięć o wielkiej zmianie – ruch Solidarności w przeszłości i dziś. Solidarność i Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja”
– okres realizacji: 20.03.2013 – 19.03.2016
– przyznana kwota 500 000,00 zł

Granty NCN i inne 2014

Umowy z innymi Podmiotami krajowymi i zagranicznymi
1)
– imię i nazwisko kierownika dr hab.Sławomir Łodziński
– tytuł tematu „Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE”
– okres realizacji: 01.07.2013– 31.10.2014 r.
– przyznana kwota 288 040,00
2)
– imię i nazwisko kierownika dr Natalia Garner
– tytuł tematu „Idee dla Polski” – Subwencja
– okres realizacji: 01.07.2013– 31.11.2016 r.
– przyznana kwota 100 000,00

Granty z Narodowego Centrum Nauki:
1)
– imię i nazwisko kierownika dr Michał Łuczewski
– tytuł tematu „Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci.”
– okres realizacji: 08.12.2011 -07.12.2014
– przyznana kwota 382 800,00 zł
2)
– imię i nazwisko kierownika prof. Ireneusz Krzemiński
– tytuł tematu „Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci”
– okres realizacji: 08.12.2011 – 07.06.2014
– przyznana kwota 293 800,00 zł
3)
– imię i nazwisko kierownika dr Marta Bucholc
– tytuł tematu „Socjologia wiedzy Norberta Eliasa”
– okres realizacji: 08.12.2011 – 07.12.2014
– przyznana kwota 61 500,00 zł
4)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Sławomir Łodziński
– tytuł tematu „Nazwy i granice etniczne. Problemy wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości w Polsce na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych”
– okres realizacji: 09.08.2012 – 08.08.2015
– przyznana kwota 64 800,00 zł
5)
– imię i nazwisko kierownika dr Karolina Wigura-Kuisz
– tytuł tematu „Nurt tzw transitional justice („sprawiedliwości transformacyjnej”) w naukach prawnych, filozofii i politologii – perspektywa polska i światowa”
– okres realizacji: 20.08.2012 – 19.08.2015
– przyznana kwota 554 600,00 zł
6)
– imię i nazwisko kierownika dr Mikołaj Lewicki
– tytuł tematu „Rynek i wartościowanie. Problem zakorzenienia działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych”.
– okres realizacji: 28.02.2013 – 27.02.2016
– przyznana kwota 98 280,00 zł
7)
– imię i nazwisko kierownika dr Piotr Kulas
– tytuł tematu „Etos i przemiany tożsamości młodej polskiej inteligencji”.
– okres realizacji: 02.09.2013 – 30.09.2016
– przyznana kwota 432 000,00 zł
8)
– imię i nazwisko kierownika prof. dr hab. Jacek Raciborski
– tytuł tematu „Państwo współczesne: style działania”.
– okres realizacji: 16.07.2013 – 15.07.2016
– przyznana kwota 409 065,00 zł
9)
– imię i nazwisko kierownika dr G. Szymańska-Matusiewicz
– tytuł tematu „Wietnamczycy z Polski-transnarodowa wspólnota migrancka jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem”.
– okres realizacji: 18.02.2014 – 17.08.2016
– przyznana kwota 234 576,00 zł
10)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Jarosław Kilias
– tytuł tematu „Socjologia polska lat 60 XX wieku w kontekście socjologii światowej”.
– okres realizacji: 05.03.2014 – 04.03.2017
– przyznana kwota 127 800,00 zł

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
1)
– nazwisko kierownika dr Joanna Wawrzyniak
– tytuł tematu „Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang International Academic Publisher ksiązki Joanny Wawrzyniak, Veterans, Victims and Memory of WWII In People’s Republic of Poland”
– okres realizacji: 20.12.2012 – 19.02.2014
– przyznana kwota 42 667,00 zł
2)
– imię i nazwisko kierownika dr Tadeusz Szawiel
– tytuł tematu „Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Andrzeja Waśkiewicz pt.: Obcy z wyboru. Studium filozofii aspołecznej”
– okres realizacji: 27.12.2012 – 26.12.2014
– przyznana kwota 50 667,00 zł
3)
– imię i nazwisko kierownika dr Joanna Wawrzyniak
– tytuł tematu „Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych z pracownikami przemysłu”.
– okres realizacji: 07.03.2013 – 06.03.2017
– przyznana kwota 350 000,00 zł
4)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Ireneusz Krzemiński, prof. UW
– tytuł tematu „Pamięć o wielkiej zmianie – ruch Solidarności w przeszłości i dziś. Solidarność i Solidarność Rolników Indywidualnych a polska transformacja”
– okres realizacji: 20.03.2013 – 19.03.2016
– przyznana kwota 500 000,00 zł
5)
– imię i nazwisko kierownika dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW
– tytuł tematu „W kręgu Stanisława Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologii”
– okres realizacji: 14.08.2014 – 13.08.2019
– przyznana kwota 800 000,00 zł

Granty z NCN realizowane przez doktorantów IS w 2014

1)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Sokołowski
– tytuł tematu „Między globalnością a lokalnością: oglądanie seriali jako taktyka społeczna i tworzenie mediatyzowanego obrazu rzeczywistości przez mieszkańców wybranej społeczności lokalnej”
– okres realizacji: 20.05.2010 – 19.05.2014 r.
– przyznana kwota 19 859,00 zł
2)
imię i nazwisko kierownika mgr Agata Komendant-Brodowska
– tytuł tematu „Okrutne gry. Analiza grupowych uwarunkowań dręczenia szkolnego (bullying) przy użyciu teorii gier”.
– okres realizacji: 19.05.2011 – 18.11.2014
– przyznana kwota 28 000,00 zł
3)
– imię i nazwisko kierownika mgr Karolina Wiśniewska
– tytuł tematu „Między społeczeństwem większościowym a jego alternatywą. Studium zmiany kulturowej w kibucu”
– okres realizacji: 21.12.2011 – 20.05.2014
– przyznana kwota 36 120,00 zł
4)
– imię i nazwisko kierownika mgr Konrad Burdyka
– tytuł tematu „Kapitał społeczny w działaniu wiejskich organizacji pozarządowych nowego typu. Studium na przykładzie amatorskich klubów piłkarskich”
– okres realizacji: 20.09.2012 – 19.03.2014
– przyznana kwota 27 204,00 zł
5)
– imię i nazwisko kierownika mgr Joanna Kusiak
– tytuł tematu „W poszukiwaniu straconego potencjału miejskiej rewolucji. Nierówności, chaos i entuzjazm w Warszawie po 1989 roku”
– okres realizacji: 14.09.2012 – 13.09.2014
– przyznana kwota 56 400,00 zł
6)
– imię i nazwisko kierownika mgr Jakub Motrenko
– tytuł tematu „Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Analiza pola socjologii wobec doświadczenia Solidarności”
– okres realizacji: 12.02.2013 – 11.02.2016
– przyznana kwota 112 400,00 zł
7)
– imię i nazwisko kierownika mgr Łukasz Krzyżanowski
– tytuł tematu „Dom, którego nie ma. Powroty ocalałych z Zagłady do miasta średniej wielkości w Polsce, 1945-1950”.
– okres realizacji: 23.09.2013 – 30.09.2014
– przyznana kwota 112 576,00 zł
8)
– imię i nazwisko kierownika mgr Marta Kołodziejska
– tytuł tematu „Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu”.
– okres realizacji: 18.02.2014 – 17.02.2016
– przyznana kwota 87 440,00 zł
9)
– imię i nazwisko kierownika mgr Agata Dembek
– tytuł tematu „Ekonomizacja emocji w późnym kapitalizmie – analiza socjologiczna”.
– okres realizacji: 05.03.2014 – 04.03.2015
– przyznana kwota 29 400,00 zł
10)
– imię i nazwisko kierownika mgr Aleksandra Leyk
– tytuł tematu „Strategie wobec niepewności”.
– okres realizacji: 19.05.2014 – 18.08.2016
– przyznana kwota 60 524,00 zł
11)
– imię i nazwisko kierownika mgr Dorota Olko
– tytuł tematu „Stosunek do ciała wśród przedstawicieli klasy ludowej”.
– okres realizacji: 27.08.2014 – 26.11.2016
– przyznana kwota 76 208,00 zł

Projekt: Od partnerstwa do kooperacji

– imię i nazwisko kierownika: dr Anna Kordasiewicz
– tytuł tematu: „PI Od Partnerstwa do kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– symbol tematu: 500/06- 688994 (POKL)
– okres realizacji: 01.11.2012– 30.06.2015 r.
– przyznana kwota: 453 740,00

Osiągnięcia naukowe doktorantów Instytutu Socjologii UW

Zestawienie publikacji naukowych z udziałem studentów i doktorantów za okres 3 lat: 2010-2012
Wykaz grantów uzyskanych i realizowanych przez doktorantów IS UW w latach 2011-2013
Granty badawcze Instytutu Socjologii UW przyznane doktorantom w 2011 roku
Granty badawcze Instytutu Socjologii UW przyznane doktorantom w 2012 roku
Granty badawcze Instytutu Socjologii UW przyznane doktorantom w 2013 roku