Warszawiacy deliberują

Z okazji jubileuszu na całym UW zorganizowano szereg przedsięwzięć, mających na celu integrację społeczności uczelni z otoczeniem pozaakademickim. Jednym z takich działań był projekt „Warszawiacy deliberują” – w jego realizację zaangażowało się Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii oraz przedstawiciele warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.

W 2016 Uniwersytet Warszawski świętował 200-lecie istnienia. Dla władz, pracowników, doktorantów oraz studentów uczelni ważne było to, aby do udziału w jubileuszowych obchodach zaprosić nauczycieli i uczniów stołecznych szkół. Celem nawiązania współpracy było podjęcie przez społeczność akademicką różnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej i wraz z nią. W związku z tym jednostki Uniwersytetu organizowały otwarte wykłady i dyskusje, na które zapraszały mieszkańców stolicy.

warszawiacy2_m

Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii UW, mające bogate doświadczenie we wspieraniu konsultacji społecznych, od marca do czerwca 2016 r. realizowało projekt wspólnie z pięcioma stołecznymi szkołami ponadgimnazjalnymi:

Działania dotyczyły związku młodych ludzi z ich najbliższym otoczeniem (przestrzenią szkolną i miejską, w tym pobliskim terenem Uniwersytetu) oraz potrzeby jego kształtowania, aby było im bardziej przyjazne. Debaty odnosiły się do infrastruktury, terenów zielonych, bezpieczeństwa oraz przestrzeni publicznej jako obszaru spotkań międzyludzkich. Celem inicjatywy było nie tylko zakończenie debaty konkluzjami, ale także nauka dyskutowania.

Niestandardowym pomysłem na przeprowadzenie konsultacji – oprócz organizacji moderowanych debat w przestrzeni szkolnej – było wykorzystanie platformy internetowej przygotowanej przez zespół projektu „W dialogu”. To innowacyjne narzędzie wspiera uargumentowaną dyskusję, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.

W realizacji projektu kierowanego do uczniów stołecznych szkół aktywnie uczestniczyli studenci Instytutu Socjologii. Zespół „Warszawiacy deliberują” dążył do tego, aby projekt – dzięki zastosowaniu rozwiązań informatycznych oraz założeń demokracji deliberatywnej – upowszechnił zasady demokratycznego dialogu wśród młodych warszawiaków.

Projekt realizowany był przez cztery miesiące 2016 roku, od marca do czerwca. Przedsięwzięcie zwieńczyła prezentacja wniosków oraz organizacja interaktywnego spaceru (gry miejskiej) po terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z celów akcji była integracja społeczności Warszawy i wsparcie młodych ludzi, którzy mogą decydować o swoim otoczeniu.

Zespół „Warszawiacy deliberują” tworzyli członkowie zespołu „W Dialogu” – dr Anna Przybylska, Paweł Tymiński, Konrad Sokołowski, a także inne osoby z Instytutu Socjologii: mgr Iwona Młoźniak, dr Agata Komendant-Brodowska, Wojciech Wilk, Magda Biernacka, Agnieszka Jachowicz, Hubert Koszela, Zofia Penza, Artur Wentrys.

warszawiacy_m

Więcej informacji o tej inicjatywie: tutaj.
wdialogu

www.wdialogu.uw.edu.pl