Anna Kordasiewicz

english version

Anna Kordasiewicz, Ph.D.akord

Contact
Center for Methodology of Sociological Research
room 103
tel. 0048-22-55-20-707/708
email: anna.kordasiewicz@gmail.com
a.kordasiewicz@uw.edu.pl

Areas of Research/Interest and fields of study

 • Interpretative sociology
 • History of Social relations, “private life” and domestic life
 • Phenomenon of domestic labour
 • Female migration
 • Qualitative research methods, esp. biographical approach
 • Fieldwork In Italy and Poland

Selected publications and conference papers

 • [In English]
 • (2009) “Accounting for (somebody) being a domestic worker. Domestic workers’ biographies as told by employers and workers themselves” – Symbolic Interaction and Ethnographic Research: 26th Annual Qualitative Analysis Conference, 30.04. – 3.05. 2009, University of Waterloo, Kanada.
 • (2009) “Domestic service sector in Poland in the context of EU and Schengen Area enlargement”, na: “Trafficking for forced labour outside the sex industry”, 5th International Workshop within the ECRP project, 9-10 March 2009, Warsaw, Poland, Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • (2007)Ukrainian migrant domestic workers – Polish employers’ “perspective” – “New migration dynamics: Regular and irregular activities on the European labour market” – Nicea, 6-8.12.2007
  http://www.unice.fr/migractivities/03_TravailDomestique.pdf
 • (2006) “Literature on Job Mobility in Poland. State-of-the-Art of Mobility Research”. Rozdział 6 w: Eric Widmer, Norbert F. Schneider (red.) “State-of-the-Art of Mobility Research. A Literature Analysis for Eight Countries”, JobMob and FamLives Working Paper (JFW). (współautor S. Urbańska) (http://www.jobmob-and-famlives.eu/papers/JFW_06-01_06_Rosinska-Kordasiewicz_Urbanska.pdf).
 • [In Polish]
 • (2008) [“Servant – worker – family member. Polish women as domestic workers In Naples, Italy”] “Służąca, pracownik, domownik. Polki jako pomoce domowe w Neapolu w kontekście retradycjonalizacji instytucji”, Kultura i Społeczeństwo, nr 2 (52), s. 80-109.
 • (2007) [“Computer assisted qualitative data analysis”] “Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych”, ASK, vol. 16, s. 89-115, (współautorzy J. Bieliński, K. Iwińska).
 • kordasiewicz_ksiazkaLofland John, et al. (2006) „Analyzing social settings. A guide to qualitative observation and analysis”, Thomson Wadsworth. Polish edition: „Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych”. (2010). Warszawa: WN Scholar. Translated by: Anna Kordasiewicz (173-321), Sylwia Urbańska (18-88), Monika Żychlińska (89-172).
 • [In French]
 • (2009) “La relation a l’employé vue du côté employeur : le travail domestique des migrantes ukrainiennes en Pologne”, Cahiers de l’Urmis [on-line], N°12 | june 2009, URL: http://urmis.revues.org/index863.html

Scholarships and research grants

 • Polish Ministry of Science research grant – project “Asymmetric social relations on the field of domestic service – case of Ukrainian women working in Poland” (NN116 091234, GR 2665)
 • Scholarship at the Institute of Sociology 2006/07/08/09

Courses taught

 • Qualitative research methods (2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10)
 • Computer software in qualitative researcher’s tool-kit (2008/09, 2009/10)
 • Desk research (2008/09)
 • Introduction into qualitative research methods in social science (Internet course) (2009/10)
arrow11 wersja polska
Dyżur akord

Kontakt
Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, pokój 103
tel. 22-55-20-707 i 708
e-mail: a.kordasiewicz@uw.edu.pl
anna.kordasiewicz@gmail.com

Kariera naukowa
2005 – magister, Instytut Socjologii UW
2011 – doktor, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Zainteresowania naukowe

 • Socjologia interpretatywna
 • Przemiany relacji społecznych, życie prywatne
 • Zatrudnianie pomocy domowych
 • Migracje kobiet
 • Jakościowe metody badań, szczególnie badania biograficzne
 • Badania we Włoszech i w Polsce
 • Partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne

Publikacje

 • (2010) “Profesjonalizacja i personalizacja – strategie Polek pracujących w sektorze usług domowych w Neapolu” w: Joanna Napierała, Marta Kindler [red.] Migracje kobiet z Polski i do Polski przegląd badań, Warszawa: WN Scholar.
 • (2010)”Tożsamość osoby zatrudniającej pomoc domową. Bliskość i asymetria jako kwestie problematyczne w relacji z pracownikiem domowym” w: Anna Kasperczyk [red.] “Procesy tożsamościowe. Symboliczno – interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego”.
 • (2009) “La relation a l’employé vue du côté employeur : le travail domestique des migrantes ukrainiennes en Pologne”, Cahiers de l’Urmis [on-line], N°12 | june 2009, URL: http://urmis.revues.org/index863.html
 • (2008) “Służąca, pracownik, domownik. Polki jako pomoce domowe w Neapolu w kontekście retradycjonalizacji instytucji”, Kultura i Społeczeństwo, nr 2 (52), s. 80-109.
 • (2007) “Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych”
  , ASK, vol. 16, s. 89-115, (współautorzy J. Bieliński, K. Iwińska).

Tłumaczenia
1. Lofland John, et al. (2010). „Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych”, Warszawa: WN Scholar. Przekład: Anna Kordasiewicz (173-321), Sylwia Urbańska (18-88), Monika Żychlińska (89-172).

Dostępne w internecie

Referaty na konferencjach

 • Politics of intimacy and politics of superiority in the relationships between domestic workers and their employers.”, Ideology, identity and interaction, CADAAD 2010 Conference, Łódź, 13-15.09.2010.
 • Rozproszona mniejszość czy >klany sprzątające
 • “Accounting for (somebody) being a domestic worker. Domestic workers’ biographies as told by employers and workers themselves” – Symbolic Interaction and Ethnographic Research: 26th Annual Qualitative Analysis Conference, 30.04. – 3.05. 2009, University of Waterloo, Kanada.
 • “Integracja zawodowa Ukrainek pracujących w sektorze usług domowych w Warszawie”, seminarium Być imigrantką. Gender a integracja., 14 grudnia 2009 roku, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • “Domestic service sector in Poland in the context of EU and Schengen Area enlargement”, na: “Trafficking for forced labour outside the sex industry”, 5th International Workshop within the ECRP project, 9-10 March 2009, Warsaw, Poland, Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • Ukrainian migrant domestic workers – Polish employers’ “perspective” – “New migration dynamics: Regular and irregular activities on the European labour market” – Nicea, 6-8.12.2007
  http://www.unice.fr/migractivities/03_TravailDomestique.pdf
 • Migrant domestic workers – new servant class? Emerging tensions in democratic host societie”; 8th European Sociological Association Conference, Glasgow, wrzesień 2007
 • Rekonstrukcja instytucji w interakcjach. Powrót pomocy domowej” – XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra, wrzesień 2007; opracowywany do druku w tomie pokonferencyjnym (“Tożsamość osoby zatrudniającej pomoc domową. Bliskość i asymetria jako kwestie problematyczne w relacji z pracownikiem domowym”).
 • Stypendia i granty

  Zajęcia dydaktyczne