Dzienniki Stanisława Ossowskiego

29 wrz, 2019; Aktualności

W ramach projektu NPRH „W kręgu Stanisława Ossowskiego: warszawska szkoła socjologii”, koordynowanego przez prof. Mirosławę Grabowską, w wydawnictwie Scholar ukazał się tom I Dzienników Stanisława Ossowskiego, jednego z ojców-założycieli warszawskiej socjologii uniwersyteckiej.

Dzienniki Ossowskiego, wydawane ponad pół wieku po jego śmierci, obejmują niemal całe życie autora, wplecione w historię Polski. Pisane były, z przerwami, od 1905 do 1963 roku. Są zbiorem zapisków z życia codziennego, wojen i podróży, obserwacji środowiskowych, notatek z lektur i przemyśleń; łączy je uważność i refleksyjność. Stanowią materiał do biografii intelektualnej Ossowskiego i źródło do historii życia umysłowego w Polsce. Bogaty aparat naukowy i ułatwia zrozumienie zapisków i umieszcza je w kontekście ludzi, miejsc i czasów.

Tekst do druku przygotowała, wstępem edytorskim, notami biograficznymi i przypisami opatrzyła Róża Sułek z Biblioteki ISNS UW, kustosz zdeponowanej tam biblioteki domowej Ossowskich.

Tom II obejmie lata 1939–1949, a tom III – 1949–1963.