Jakub Motrenko laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów

20 wrz, 2018; Aktualności

Jedną z przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów nagród za najlepsze prace doktorskie obronione w 2017 r. otrzymał dr Jakub Bazyli Motrenko. Nagrodzona rozprawa to „Przełom antypozytywistyczny w polskiej socjologii. Studium teoretyczne kręgu myślowego Stefana Nowaka”; jej promotorem był prof. Antoni Sułek.
Dr Motrenko podjął się opisać mechanizm „przełomu antypozytywistycznego” w polskiej socjologii w latach 1970. i 1980. Zmiana ta dokonała się pod wpływem nowych prądów w nauce światowej, wyczerpywania się możliwości paradygmatu pozytywistycznego oraz przełomowych zmian w społeczeństwie polskim. Aby zadanie uczynić wykonalnym, terenem badania autor uczynił ewolucję kolektywu myślowego Stefana Nowaka – uczynił ją „strategicznym stanowiskiem badawczym”. Dał znakomitą analizę ewolucji programu naukowego w nauce społecznej i zbadał, w jaki sposób wyłonił się konkurencyjny, antypozytywistyczny program badawczy. Praca Motrenki pokazuje, na czym polega zmiana rewolucyjna w naukach społecznych, dowodzi, że sama historia socjologii dostarcza cennego materiału dla analizy socjologicznej i jest ważna dla samowiedzy społeczności socjologicznej, gdyż opisuje zmianę, która znacząco wpłynęła na obecny kształt socjologii.