Zaproszenie do współpracy

22 maj, 2018; Aktualności

Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza absolwenta/absolwentkę socjologii, a w szczególności doktoranta/doktorantkę IS UW, do współpracy w ramach projektu, którego celem jest podniesienie jakości konsultacji społecznych na Mazowszu poprzez wdrożenie oprogramowania wDialogu.
Oferujemy pracę na stanowisku asystenta naukowego w zakresie 20 godz./tydz. od 3 września 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r. z wynagrodzeniem 2200 zł brutto.
Zakres zadań obejmuje:

  • wsparcie eksperckie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w  zakresie metodologii badań społecznych oraz wykorzystania oprogramowania wDialogu do planowania i realizacji konsultacji społecznych,
  • prowadzenie praktyk i staży dla studentów IS UW, którzy będą wspierać urzędy gmin w realizacji pilotażowych konsultacji z wykorzystaniem oprogramowania wDialogu (bez obowiązku wyjazdów w teren),
  • udział w przygotowaniu wniosku o grant na kontynuację projektu (do złożenia w lutym 2019 r.),
  • prace organizacyjne i administracyjne (nie więcej niż 20% czasu ogółem).

Poszukiwana wiedza i kompetencje:

  • znajomość metodologii badań jakościowych i ilościowych,
  • udokumentowana ogólna znajomość tematyki konsultacji społecznych (udział w projekcie, w zajęciach o charakterze warsztatowym, inne),
  • znajomość oprogramowania wDialogu (na podstawie informacji na stronie www.wdialogu.uw.edu.pl oraz ewentualnego udziału w webinarium).

Atutem będzie udokumentowane głębsze zainteresowanie tematyką konsultacji społecznych lub, szerzej, zinstytucjonalizowanych form partycypacji obywatelskiej, a także wykorzystania ICT w tym zakresie (temat pracy doktorskiej, publikacje, wystąpienia konferencyjne, własne badania).

Proces rekrutacji:
Prosimy o przesłanie CV oraz stronicowego listu motywacyjnego uwzględniającego informacje potwierdzajace znajomość tematyki konsultacji społecznych na adres email: wdialogu@uw.edu.pl do 27 maja włącznie.

W terminie 30 maja – 6 czerwca odbędą się indywidualne rozmowy z kandydatami na stanowisko asystenta naukowego.

Zapraszamy na webinarium, podczas którego będzie można zapoznać się z funkcjami oprogramowania wDialogu. Webinarium odbędzie się 29 maja w godz. 17:00-18:30 . Osoby, które zgłoszą zainteresowanie udziałem w projekcie, otrzymają link z zaproszeniem na webinarium.

Program webinarium 29 maja:
Część prezentacyjna, 1 godz.

  • planowanie konsultacji
  • realizacja konsultacji

Część dyskusyjna, 30 min.

  • pytania i odpowiedzi