Oferta pracy

1 mar, 2018; Ogłoszenia

Szukamy pilnie asystenta w międzynarodowym projekcie badawczym ECHOES European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities (program Horyzont 2020) na 1/3 etatu na dziewięć miesięcy w 2018 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata. Pakiet pracy City Museums and Multiple Colonial Pasts, w którym przewidziano stanowisko asystenta, prowadzony jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2018. Szczegóły w pdf.