8 III 1968 – 8 III 2018

5 mar, 2018; Aktualności

50 lat temu brutalnie stłumionym przez władze komunistyczne wiecem studentów na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęły się „wydarzenia marcowe” – istotne ogniwo w łańcuchu walk wolnościowych w Polsce. Wydział Filozoficzny UW, łączący filozofię i socjologię był wtedy ważnym ogniskiem myśli „rewizjonistycznej” i buntu u studentów, wspieranych przez ich nauczycieli z różnych szkół naukowych i pokoleń. Wydział nasz, i Wydział Ekonomii Politycznej poniosły też największe na Uniwersytecie straty w wyniku represji pomarcowych. W różnym trybie usunięto  z pracy wielu nauczycieli akademickich i skreślono ze studiów bardzo wielu studentów. Usuniętych wtedy profesorów i studentów nikt nie mógł „zastąpić”, potrzeba było wiele czasu, aby zregenerowała się porozrywana  wówczas tkanka społeczna i socjologia wróciła do poziomu lat sześćdziesiątych. Przezwyciężenie  marca l968 roku przyniosły dopiero opozycja demokratyczna i Solidarność, a wyrośli w pamięci marca  pracownicy i studenci Instytutu Socjologii UW odegrali w nich ważną rolę jako aktywiści i intelektualiści.

*Na stronie Instytutu można przeczytać w reprodukowanym tomie „Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii”:

 1. Relację z wiecu 8 III 1968 r., napisaną przez Antoniego Sułka, wówczas studenta socjologii.
 2. Rezolucję Rady Wydziału Filozoficznego UW z 12 III 1968, zrekonstruowaną z zachowanych notatek przez Jakuba Karpińskiego (?).
 3. Sprawozdanie komisji do zbadania spraw osób zwolnionych z UW z powodów politycznych, powołanej z inicjatywy pracowników IS UW we wrześniu 1980 r.

Poniżej zamieszczamy, sporządzoną  ad aeternam rei memoriam listę pracowników i studentów socjologii, usuniętych z Uniwersytetu w 1968 r.; listę zestawiono na podstawie dokumentów z Archiwum UW i innych źródeł, być może nie jest kompletna.

Pracownicy akademiccy:

 1. doc. Zygmunt Bauman
 2. doc. Maria Hirszowicz
 3. mgr Nina Kraśko, z Katedry Socjologii Ogólnej (Z. Bauman)
 4. mgr Elzbieta Neyman, jw.
 5. mgr Waldemar Siemiński, jw.
 6. mgr Elżbieta Tarkowska, jw.
 7. mgr Jakub Karpiński, z K. Metod Badawczych w Socjologii (K. Szaniawski i S. Nowak)
 8. mgr Klaudiusz Wajs, jw.
 9. mgr Jadwiga Staniszkis, z Zakładu Socjologii Organizacji (M. Hirszowicz)
 10. mgr Joanna Kurczewska, z K. Historii Myśli Społecznej (N. Assorodobraj)
 11. dr Stanisław Tyrowicz, jw.

Studenci

(* oznacza studentów, którzy później ukończyli studia w IS UW; niektórym innym studentom pozwolono kontynuować je w KUL i UŁ)

 1. Blajfer Bogusława
 2. Bogucka Teresa
 3. Celiński Andrzej*
 4. Dąbrowski Marian*
 5. Diatłowicki Jerzy
 6. Dzięgiel Jadwiga
 7. Farjaszewska Anna
 8. Fejgin Piotr*
 9. Flato Krystyna
 10. Glapiński Zbigniew*
 11. Górnicka Joanna
 12. Gross Jan Tomasz
 13. Grzęda Elżbieta
 14. Hoffman Zdzisław
 15. Jasser Adam
 16. Komorowski Michael
 17. Konwicka Teresa
 18. Korzeniowski Waldemar
 19. Kowalczyk Józef
 20. Lewicka Zofia
 21. Lichwa Eryk*
 22. Lifsches Andrzej*
 23. Lisiecka Mirosława
 24. Ludkiewicz Aleksandra
 25. Malarecki Krzysztof
 26. Mink Jerzy
 27. Morawska Ewa*
 28. Otawska Elżbieta*
 29. Pańków Włodzimierz*
 30. Polowczyk Ryszard
 31. Popiołek Andrzej
 32. Pszenicki Krzysztof*
 33. Sachno Sergiusz
 34. Smolar Aleksander
 35. Świątczak Paweł
 36. Świderski Bronisław
 37. Tabin Marek*
 38. Toruńczyk Barbara
 39. Zarzycka Ewa
 40. Zygadło Tomasz

AS fec.