Oświadczenie Komitetu Socjologii PAN

19 mar, 2018; Aktualności

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk wyraża swoje krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm RP noweli do Ustawy o IPN.

Stosunek członków, grup i instytucji społeczeństwa polskiego do Holokaustu, ich udział zarówno w ratowaniu, jak i zabijaniu Żydów podczas okupacji niemieckiej powinny być przedmiotem badań naukowych, ale także debat publicznych nieskrępowanych niczym oprócz zasad metody naukowej i społecznej odpowiedzialności za słowo. W naszym przekonaniu, uchwalona nowela, mimo zapewnień ustawodawcy, utrudni prowadzenie rzetelnych, nietendencyjnych badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich oraz utrudni publikowanie prac naukowych i ogłaszanie innych tekstów zawierających szczegółowe, a zwłaszcza uogólnione wyniki takich poszukiwań.

Z niepokojem obserwujemy też pojawianie się w przestrzeni komunikacyjnej frazeologii, stereotypów etnicznych, ahistorycznych porównań i schematów myślenia, które znajdują się poniżej standardów debaty w otwartym społeczeństwie demokratycznym. W tym kontekście apelujemy do socjologów, by występując w rolach historyków, publicystów i analityków, na temat samej ustawy oraz problemów Zagłady i dzisiejszych stosunków „polsko-żydowskich” wypowiadali się w granicach swej kompetencji oraz w poczuciu odpowiedzialności za społeczne skutki swych wypowiedzi i wizerunek naszej dyscypliny. Piękna tradycja socjologii obywatelskiej w Polsce dostarcza wzorów zarówno zaangażowania na rzecz społeczeństwa, jak i odpowiedzialnego wypowiadania się w sprawach społecznych.
Warszawa, 28 lutego 2018

Dyżur Dyr. ds. dydaktycznych

19 mar, 2018; Ogłoszenia

Dr Agnieszka Jasiewicz dyżuruje w środy w godz. 10 – 14 w pokoju 101.

Seminarium Pracowni Pamięci Społecznej IS

15 mar, 2018; Aktualności
genealogie_logo4Serdecznie zapraszamy na seminarium Pracowni Pamięci Społecznej Instytutu Socjologii UW

Odzyskanie niepodległości w pamięci społeczeństwa polskiego

Prezentacja badań
Piotr Kwiatkowski, Instytut Filozofii i Socjologii APS
„Odzyskanie niepodległości i odbudowa państwa w pamięci zbiorowej”
Komentator:
dr Michał Łuczewski, Instytut Socjologii UW
Prowadzenie:
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper
22 marca 2018, 16:00, Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18, s. 112

14 mar, 2018; Aktualności
utrzymac_sie_na_powierzchni_m

Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i osób długotrwale bezrobotnych uznaje, iż wskutek realizacji polityk warunkowego dochodu minimalnego i aktywnej integracji społecznej „z trudem utrzymuje się na powierzchni”.
Podobnie oceniają te polityki pracujący biedni, z tym że dla nich korzystanie z pomocy społecznej jest trudniejsze z powodu instytucjonalnej bezwładności agend zaangażowanych w udzielanie wsparcia, reagujących bardzo zachowawczo na poszerzający się zakres zjawiska biedy wśród osób pracujących, zwanego in-work poverty. Zasadniczym problemem jest więc niemożność wyrwania się z biedy, sukcesem natomiast uniknięcie marginalizacji mającej postać bezdomności, ciężkich chorób, głodu, prostytucji, uzależnień, utraty najbliższej rodziny.
Odkrycie zjawiska „utrzymywania się na powierzchni” spowodowało, że (…) postanowiłyśmy użyć perspektywy sprawstwa do analizy położenia osób badanych. Zgromadzony materiał badawczy w szczególności dotyczy strategii życiowych – także tych odnoszących się do życia codziennego – trajektorii biedy, poczucia podmiotowości oraz opisu posiadanych przez rodziny zasobów i ich wykorzystywania. Perspektywa sprawstwa okazała się niezwykle owocna, ponieważ pozwoliła określić, jakie czynniki najbardziej ograniczają wydobywanie się z biedy.
Ze Wstępu
autorki: Wiesława KOZEK
Julia KUBISA
Marianna ZIELEŃSKA

Praca włożona w powstanie tej książki budzi podziw. Trud Autorek sprowadza się do wieloaspektowych porównań sytuacji ludzi biednych i prób radzenia sobie z biedą w pięciu krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania wraz ze Szkocją, Szwecja, Włochy i Polska). Instytucje delegowane do pomocy biednym versus potrzeby samych beneficjentów pomocy to podstawowa płaszczyzna owych porównań.
Z recenzji wydawniczej dr hab. Hanny Palskiej

Wydział Psychologii poszukuje bliźniąt do badania

13 mar, 2018; Ogłoszenia

Szanowni Studenci,
Obecnie na Wydziale Psychologii UW prowadzone jest badanie dotyczące genetycznego podłoża perspektywy czasowej w ramach grantu Sonata 7 Narodowego Centrum Nauki kierowanego przez dr. hab. Macieja Stolarskiego. Będziemy Wam bardzo wdzięczni za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o badaniu. Szukamy bliźniąt tej samej płci od 16 roku życia :) Wasza pomoc będzie wsparciem działań naukowych na Naszym Uniwersytecie. Przyczynicie się tym samym do rozwoju nauki w Polsce! :)
Każdy uczestnik badań z kolei otrzyma od nas bon upominkowy do EMPIKU o wartości 80 zł.
Jeśli w Waszym otoczeniu są bliźnięta – przekażcie im proszę informacje o badaniu i kontakt do mnie (katarzyna.wojtkowska@psych.uw.edu.pl).
Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/223721518192856/
W imieniu zespołu badawczego dr. hab. Macieja Stolarskiego,
Katarzyna Wojtkowska

Konferencja Marzec’68 po pięćdziesięciu latach

12 mar, 2018; Aktualności

W 50. rocznicę wydarzeń Marca ’68 Muzeum POLIN wraz z Instytutem Historycznym i Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową. Wezmą w niej udział historycy, socjologowie, politolodzy, kulturoznawcy i przedstawiciele innych nauk humanistycznych oraz społecznych.

Program konferencji
Szczegółowe informacje na stronie POLIN

Egzamin poprawkowy dla studentów zaocznych

6 mar, 2018; Ogłoszenia

Ustny egzamin poprawkowy dla studentów zaocznych ze “Współczesnej myśli społecznej”  z dr. hab. Maciejem  Gdulą odbędzie się 25 marca 2018 (niedziela). Rozpocznie się o godz. 11:30 w Zakładzie Socjologii Ogólnej p. 212.

8 III 1968 – 8 III 2018

5 mar, 2018; Aktualności

50 lat temu brutalnie stłumionym przez władze komunistyczne wiecem studentów na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęły się „wydarzenia marcowe” – istotne ogniwo w łańcuchu walk wolnościowych w Polsce. Wydział Filozoficzny UW, łączący filozofię i socjologię był wtedy ważnym ogniskiem myśli „rewizjonistycznej” i buntu u studentów, wspieranych przez ich nauczycieli z różnych szkół naukowych i pokoleń. Wydział nasz, i Wydział Ekonomii Politycznej poniosły też największe na Uniwersytecie straty w wyniku represji pomarcowych. W różnym trybie usunięto  z pracy wielu nauczycieli akademickich i skreślono ze studiów bardzo wielu studentów. Usuniętych wtedy profesorów i studentów nikt nie mógł „zastąpić”, potrzeba było wiele czasu, aby zregenerowała się porozrywana  wówczas tkanka społeczna i socjologia wróciła do poziomu lat sześćdziesiątych. Przezwyciężenie  marca l968 roku przyniosły dopiero opozycja demokratyczna i Solidarność, a wyrośli w pamięci marca  pracownicy i studenci Instytutu Socjologii UW odegrali w nich ważną rolę jako aktywiści i intelektualiści.

*Na stronie Instytutu można przeczytać w reprodukowanym tomie „Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii”:

 1. Relację z wiecu 8 III 1968 r., napisaną przez Antoniego Sułka, wówczas studenta socjologii.
 2. Rezolucję Rady Wydziału Filozoficznego UW z 12 III 1968, zrekonstruowaną z zachowanych notatek przez Jakuba Karpińskiego (?).
 3. Sprawozdanie komisji do zbadania spraw osób zwolnionych z UW z powodów politycznych, powołanej z inicjatywy pracowników IS UW we wrześniu 1980 r.

Poniżej zamieszczamy, sporządzoną  ad aeternam rei memoriam listę pracowników i studentów socjologii, usuniętych z Uniwersytetu w 1968 r.; listę zestawiono na podstawie dokumentów z Archiwum UW i innych źródeł, być może nie jest kompletna.

Pracownicy akademiccy:

 1. doc. Zygmunt Bauman
 2. doc. Maria Hirszowicz
 3. mgr Nina Kraśko, z Katedry Socjologii Ogólnej (Z. Bauman)
 4. mgr Elzbieta Neyman, jw.
 5. mgr Waldemar Siemiński, jw.
 6. mgr Elżbieta Tarkowska, jw.
 7. mgr Jakub Karpiński, z K. Metod Badawczych w Socjologii (K. Szaniawski i S. Nowak)
 8. mgr Klaudiusz Wajs, jw.
 9. mgr Jadwiga Staniszkis, z Zakładu Socjologii Organizacji (M. Hirszowicz)
 10. mgr Joanna Kurczewska, z K. Historii Myśli Społecznej (N. Assorodobraj)
 11. dr Stanisław Tyrowicz, jw.

Studenci

(* oznacza studentów, którzy później ukończyli studia w IS UW; niektórym innym studentom pozwolono kontynuować je w KUL i UŁ)

 1. Blajfer Bogusława
 2. Bogucka Teresa
 3. Celiński Andrzej*
 4. Dąbrowski Marian*
 5. Diatłowicki Jerzy
 6. Dzięgiel Jadwiga
 7. Farjaszewska Anna
 8. Fejgin Piotr*
 9. Flato Krystyna
 10. Glapiński Zbigniew*
 11. Górnicka Joanna
 12. Gross Jan Tomasz
 13. Grzęda Elżbieta
 14. Hoffman Zdzisław
 15. Jasser Adam
 16. Komorowski Michael
 17. Konwicka Teresa
 18. Korzeniowski Waldemar
 19. Kowalczyk Józef
 20. Lewicka Zofia
 21. Lichwa Eryk*
 22. Lifsches Andrzej*
 23. Lisiecka Mirosława
 24. Ludkiewicz Aleksandra
 25. Malarecki Krzysztof
 26. Mink Jerzy
 27. Morawska Ewa*
 28. Otawska Elżbieta*
 29. Pańków Włodzimierz*
 30. Polowczyk Ryszard
 31. Popiołek Andrzej
 32. Pszenicki Krzysztof*
 33. Sachno Sergiusz
 34. Smolar Aleksander
 35. Świątczak Paweł
 36. Świderski Bronisław
 37. Tabin Marek*
 38. Toruńczyk Barbara
 39. Zarzycka Ewa
 40. Zygadło Tomasz

AS fec.

Prof. Nowicka odwołuje zajęcia

5 mar, 2018; Ogłoszenia

Z powodu choroby, prof. Ewa Nowicka odwołuje swoje zajęcia z doktorantami. Zostaną one wznowione po świętach wielkanocnych i będą prowadzone w podwójnym wymiarze.

Egzaminacyjna sesja poprawkowa – zima 2017/18

1 mar, 2018; Ogłoszenia

Egzaminacyjna sesja poprawkowa

Oferta pracy

1 mar, 2018; Ogłoszenia

Szukamy pilnie asystenta w międzynarodowym projekcie badawczym ECHOES European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities (program Horyzont 2020) na 1/3 etatu na dziewięć miesięcy w 2018 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne dwa lata. Pakiet pracy City Museums and Multiple Colonial Pasts, w którym przewidziano stanowisko asystenta, prowadzony jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2018. Szczegóły w pdf.