Erasmus w Albanii i w Rosji

5 lis, 2017; Ogłoszenia

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło konkurs na dofinansowanie wyjazdów studentów na studia (SMS)”Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” 2017/2018 (KA107/2016) do European University of Tirana w Albanii (2 stypendia) i Higher School of Economics w Rosji (2 stypendia).
Szczegóły w załącznikach:
Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na studia częściowe (SMS) do ww. uczelni z krajów partnerskich w roku akademickim 2017/2018,
Wymagania uczelni partnerskich,
Protokół kwalifikacji,
formularz Porozumienia o programie studiów „Learning Agreement”,
Zasady finansowania
Dostępne są tylko stypednia wymienione w punkcie B1 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji. Stypendia należy zrealizować w semestrze letnim 2017/2018. Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2018 r.