Nagroda dla Jonathana Scovila

20 cze, 2017; Aktualności

Pan Jonathan Michał Scovil został laureatem nagrody II stopnia im. Floriana Znanieckiego za pracę magisterską pod tytułem “W krainie Ulro. Wyobraźnia religijna polskich katolików a światopogląd naukowy” napisaną pod kierunkiem dr. Tadeusza Szawiela.
Gratulujemy.

Terminy rejestracji

15 cze, 2017; Ogłoszenia

12.06.2017 – 20.08.2017 – I tura rejestracja na przedmioty
23.08.2017 – 10.09.2017 – II tura rejestracja uzupełniająca
12.09.2017 – 17.09.2017 – III tura rejestracja do grup
20.09.2017 – 24.09.2017 – giełda wymiany miejsc
Przypominamy, że w I turze rejestracji zajęcia z kategorii ADI, ADJ, CPS, TABS i warsztaty badawcze będą dostępne tylko dla osób, które rozpoczną studia II stopnia w roku akademickim 2017/18.

Publiczna obrona mgr. Motrenki

11 cze, 2017; Ogłoszenia

Rada Naukowa i Dyrekcja Instytutu Socjologii UW uprzejmie zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Motrenki. Szczegóły w załączniku.

Dyżury prof. Kozek

6 cze, 2017; Ogłoszenia

Prof. Wiesława Kozek w okresie od 5 czerwca do 15 lipca i we wrześniu będzie dyżurowała we wtorki w godzinach 18.30 do 19.30.