Praktyki i staż w Centrum Deliberacji IS

2 mar, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Zapraszamy studentów do udziału w projekcie badawczym:

Studenci dla miast i mieszkańców. Podnoszenie jakości konsultacji społecznych w administracji publicznej

marzec-czerwiec, 90 godz.
Istnieje możliwość odbycia praktyk lub stażu.

Badania będą realizowane w Centrum Deliberacji Instytutu Socjologii UW.
Każdy student odbędzie podróż do jednego z ośmiu miast partnerskich projektu.
Opiekunkami studentów będą: Iwona Młoźniak, Iwona Bojadżijewa i Dagmara Staniszewska. Współpraca: dr Anna Przybylska i dr Marta Kołodziejska.

Każdy student odbędzie podróż do jednego z ośmiu miast partnerskich projektu.

Opiekunkami stażystów będą: Iwona Młoźniak, Iwona Bojadżijewa i Dagmara Staniszewska. Współpraca: dr Anna Przybylska i dr Marta Kołodziejska.

Podczas praktyk studenci zapoznają się z problematyką konsultacji prowadzonych przez urzędy miast z mieszkańcami. Przedmiotem refleksji będzie metodologia konsultacji społecznych.

Studenci zrealizują zadania badawcze po wcześniejszym wprowadzeniu do tematyki i narzędzi badawczych.

Zadanie 1. Ocena materiałów informacyjnych przygotowanych przez urzędników na potrzeby konsultacji. Sformułowanie uwag dla urzędników dotyczących jakości informacji (marzec-kwiecień).

Zadanie 2. Ocena przebiegu debaty bezpośredniej z udziałem mieszkańców i urzędników z wykorzystaniem formularza obserwacji i transkrypcji. Jednodniowy wyjazd badawczy. Sformułowanie uwag dla urzędników dotyczących moderacji (maj-czerwiec).

Zadanie 3.  Analiza doniesień medialnych w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Czy i jak media wspierają zaangażowanie mieszkańców w konsultacje społeczne (czerwiec).

Rezultaty zadań zostaną podsumowane podczas spotkania w czerwcu (ostatni tydzień sesji).

Każdy uczestnik praktyk otrzyma zaświadczenie o odbyciu praktyk oraz certyfikat podpisany przez osobę reprezentujące urząd, z którym współpracował.

Zgłoszenie chęci udziału w praktykach można przesłać na adres email: wdialogu@uw.edu.pl do 10 marca.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 17 marca o godz. 15:30 w IS UW, ul. Karowa 18, sala 402. Możliwe jest spotkanie indywidualne w innym terminie. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu przesyłając zgłoszenie na praktyki.

Zapraszamy do współpracy.