Rekrutacja na stypendia ERASMUS 2016/2017 zakończona

29 lut, 2016; Ogłoszenia

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS 2016/2017 została zakończona.
BARDZO WAŻNE: Warunkiem przyznania stypendium jest uzupełnienie przez studenta danych poprzez indywidualny profil USOS oraz dostarczanie wydrukowanego i podpisanego formularza z systemu USOS (Formularz: „Zgłoszenie kandydata na wyjazd”) do sekretariatu IS lub bezpośrednio do koordynatora, najpóźniej do dnia 7 marca 2016, do godz. 13.00!

Lista osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach Erasmus + 2016/2017
Błahuta Milena – 88 Universidade Nova de Lisboa
Matuszewska Małgorzata – 80 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Grabka Michał – 88 Masarykova Univerzita
Afanasjew Jerzy – 60 Universitat de Barcelona
Trojanowska Maja – 83 Universität Wien
Sikorska Zofia – 83 Université Victor Segalen (Bordeaux II)
Grzegorzewski Krzysztof – 50 University of Cagliari
Gańko Anna – 98 Universidade do Minho
Bara Agata – 92 University of Cagliari