Terminy rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie i przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne

28 sty, 2016; Ogłoszenia

Harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie
Harmonogram rejestracji na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne