Terminy rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie i przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne

28 sty, 2016; Ogłoszenia

Harmonogram rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie
Harmonogram rejestracji na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

26 sty, 2016; Ogłoszenia

Minister Sprawiedliwości rozpisał konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości. Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 roku. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. Suwałk

21 sty, 2016; Ogłoszenia

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Prace do konkursu będzie można zgłaszać w trzech kategoriach: praca licencjacka, praca magisterska i praca doktorancka.
Szczegóły na stronie http://um.suwalki.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa/

Podpięcia egzaminów certyfikacyjnych

14 sty, 2016; Ogłoszenia

Zgodnie z decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych będzie możliwe w dniach 22 stycznia – 31 stycznia br.
Od 1 grudnia 2015r. na Uniwersytecie Warszawskim działa mechanizm wymuszania podpięć przedmiotów pod program podczas rejestracji na zajęcia. Mając powyższe na uwadze również podpinanie kolejnych tur egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych odbywać się będzie podczas zapisów na te egzaminy.

Horyzont 2020 w Instytucie Socjologii

1 sty, 2016; Aktualności

Mgr Łukasz Jonak i dr Renata Włoch będą realizować projekt Horyzont 2020 pt.“Making Supplier Networks Transparent Understandable and Responsive — ChainReact” (okres realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2018 r.; przyznana kwota: 167 000 EUR).
Projekt afiliowany jest w Instytucie Socjologii i realizowany w Digital Economy Lab UW. W konsorcjum projektu uczestniczą m.in. fundacja WikiRate, Cambridge University i Chrinon (OpenCorporates). Polski konsorcjant odpowiada w projekcie za badania społeczne, ewaluację oraz upowszechnianie rezultatów.