Rekrutacja do projektu “In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”

13 gru, 2015; Ogłoszenia
inbetween_900x90px

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność rozpoczyna obecnie rekrutację uczestników do 1 edycji międzynarodowego projektu wizyt studyjnych pn. “In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”.
Przedsięwzięcie zaadresowane jest do młodzieży w wieku 18-25 lat i ma na celu pogłębienie wiedzy młodych Europejczyków o procesach historycznych kształtujących Europę XX wieku, przybliżenie zainteresowanym historią narzędzi oraz metod badania i archiwizowania przeszłości, a także dokumentację relacji mówionych i materiałów audio-wizualnych dotyczących historii i tożsamości społeczności pogranicznych Europy.
Więcej informacji na stronie http://www.enrs.eu/inbetween.