Sukcesy Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji

22 gru, 2015; Aktualności

Dr Karolina Sztandar-Sztanderska została wyróżniona w XVII edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za pracę „Praktyki administracyjne wobec bezrobotnych w Polsce”.
Promotorzy: prof. dr hab. Wiesława Kozek oraz prof. François Bafoil.

Dodatkowo, mgr Beata Głuszcz została nagrodzona (nagroda III stopnia) w XVII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych za pracę „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w korporatystycznym i pluralistycznym modelu stosunków pracy. Przykład Norwegii i Polski”.
Promotor: dr Piotr Ostrowski.

Rekrutacja do projektu “In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”

13 gru, 2015; Ogłoszenia
inbetween_900x90px

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność rozpoczyna obecnie rekrutację uczestników do 1 edycji międzynarodowego projektu wizyt studyjnych pn. “In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”.
Przedsięwzięcie zaadresowane jest do młodzieży w wieku 18-25 lat i ma na celu pogłębienie wiedzy młodych Europejczyków o procesach historycznych kształtujących Europę XX wieku, przybliżenie zainteresowanym historią narzędzi oraz metod badania i archiwizowania przeszłości, a także dokumentację relacji mówionych i materiałów audio-wizualnych dotyczących historii i tożsamości społeczności pogranicznych Europy.
Więcej informacji na stronie http://www.enrs.eu/inbetween.

Kryzys i potęga państwa – doświadczenia Polski

12 gru, 2015; Aktualności

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję

„Kryzys i potęga państwa – doświadczenia Polski”

która odbędzie się 26 – 27 kwietnia 2016 roku w Warszawie.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń referatów na poniższym formularzu w terminie do 15 stycznia 2016 roku na adres e-mail sekretarza konferencji Wojciecha Rafałowskiego (rafalowskiw@is.uw.edu.pl). Do 30 stycznia Komitet Programowo – Organizacyjny dokona selekcji zgłoszeń i poinformuje o decyzjach zainteresowanych.
zakres tematyczny konferencji
formularz zgłoszeniowy

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs
na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

8 gru, 2015; Ogłoszenia

Zgłaszanie prac trwa od 15 października 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji. Więcej informacji na stronie ZHP.

Terminy rejestracji – semestr letni 2015/2016

2 gru, 2015; Ogłoszenia

3.12.2015 – 3.01.2016 – I tura zapisy na zajęcia
6.01.2016 – 24.01.2016 – II tura rejestracja uzupełniająca
28.01.2016 – 7.02.2016 – III tura rejestracja do grup
9.02.2016 – 15.02.2016 – giełda wymiany miejsc.
Zajęcia typu TABS, CPS WAR BAD, ADJ, ADI w I turze będą udostępnione wyłącznie dla pierwszego roku studiów magisterskich, natomiast w II turze zostaną udostępnione dla wszystkich w miarę możliwości wolnych miejsc.
Tzw. aktywizatory będą udostępnione tylko dla I roku studiów licencjackich w I turze rejestracji, w II turze dla wszystkich w miarę wolnych miejsc.

Komunikat dot. mechanizmu wymuszania podpięć w USOSie

1 gru, 2015; Ogłoszenia

W systemie USOS na formularzach służących do definiowania rejestracji wydziałowych i żetonowych w polu “Czy podpięcia wymagane?” domyślna flaga ma wartość „TAK” dla nowotworzonych rejestracji. Natomiast dla już utworzonych rejestracji dot. semestru letniego DAK dokonał korekty ustawienia tej flagi. Nie należy jej zmieniać. Mechanizm wymuszania podpięć pod program studiów jest obligatoryjny od najbliższych, tj. grudniowych rejestracji wydziałowych i rejestracji żetonowych.

Memory and Change in Europe:
Eastern Perspectives

1 gru, 2015; Aktualności
PakierMemory

Ukazała się właśnie książka Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives (red. Małgorzata Pakier i Joanna Wawrzyniak, Berghahn Books 2015), przedmowa: Jeffrey K. Olick. Autorami tekstów są: Aleida Assmann, Judy Brown, Jacek Chrobaczyński, Claudia-Florentina Dobre, Maciej Górny, Sławomir Kapralski, Georgiy Kasianov, Kaja Kaźmierska, Kornelia Kończal, Piotr Kwiatkowski, Joanna Michlic, Andrzej Nowak, Piotr Trojański, Stanisław Tyszka, Matthias Weber, Yana Yancheva, Lidia Jurek i Tatiana Zhurzhenko.
Spis treści.
Książka powstała w ramach projektu Genealogie Pamięci organizowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność m.in. we współpracy z Pracownią Pamięci Społecznej Instytutu Socjologii UW.