Wykład z interakcji społecznych

13 paź, 2015; Ogłoszenia

Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński – wykład z interakcji społecznych (III rok).
Szanowni Państwo, z powodu umówionego wcześniej wykładu, nasze najbliższe zajęcia – podwójne – odbędą się w dn. 21 października od godz. 9.30 do 11.50 (mniej więcej). Zajęcia z p. dr hab. Urszulą Kurczewską będą się zaczynały wcześniej, o 8.15, o czym jeszcze poinformuje Was prowadząca zajęcia.
Poniżej schematyczny plan wykładu.

 1. Wykład wprowadzający – trzy/cztery perspektywy poznawcze socjologii, które determinują rodzaj teorii interakcji społecznych (a. kolektywistyczne; b. indywidualistyczne („ludzie jak atomy”); c. interakcjonistyczne (G.H. Mead i symboliczny interakcjonizm); d. koncepcje konstruktywistyczne (czy osobna i dlaczego). Teorie sieciowe i teoria gier.
  7 października
 2. Koncepcje kolektywistyczne: marksistowskie inspiracje; koncepcje „natury ludzkiej”, w szczególności rasowe i nacjonalistyczne („dziedzictwo krwi”, „charakter narodowy”) – ich znaczenie i skutki w przeszłości. Aktualizacja koncepcji narodowych – autorytaryzm religijny.
 3. Simmel – klasyka myślenia o więziach i stosunkach między ludźmi.
  21 października
 4. Simmel – dokończenie. Koncepcja symbolicznego interakcjonizmu Meada – jak powstaje społeczeństwo i umysł? Podstawowe tezy teorii (rola języka, stawianie się w roli drugiego oraz zgeneralizowany inny).
  28 października
 5. „Atomistyczne” koncepcje interakcji – interakcje jako wymiana i jako gra.
  a. Homans i jego perspektywa.
  b. Berne’a koncepcja życiowych gier.
  4 listopada
 6. Perspektywa dramaturgiczna Goffmana. Goffman jako badacz interakcji społecznych. Goffman a symboliczny interakcjonizm. Przedstawienia i tożsamość w obecnym świecie.
 7. Perspektywa poznawcza. Koncepcje działania jednostek i grup. Stosunki grupowe w perspektywie poznawczej.
  11 listopada
 8. Władza i przywództwo w perspektywie interakcjonistycznej.
 9. Czym jest rzeczywistość międzyludzka?
  18 listopada