Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2015/2016

17 paź, 2015; Ogłoszenia

Rejestracje rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.

 • I tura: 03.12.2015 r. – 30.12.2015 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)
  Kursy internetowe (oferowane przez COME) w tej turze dedykowane są wyłącznie dla studentów studiów doktoranckich.

  • Od 03.12. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME) oraz przedmioty oferowane przez jednostki spoza UW. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
  • Od 07.12. otworzy się możliwość rejestrowania na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
  • Od 10.12. otworzy się możliwość rejestrowania na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.
 • II tura: 21.01.2016 r. – 21.02.2016 r (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych) Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 21.02.2016 r. nie oznacza, że od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akad. 2015/16 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 18.02.2016 r.
  • Od 21.01. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG czyli przedmioty ścisłe, kursy internetowe (zgłaszane przez COME) oraz przedmioty oferowane przez jednostki spoza UW w miarę pozostałych wolnych miejsc.
  • Od 25.01. rejestracja na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.
  • Od 27.01. rejestracja na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.