Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei

15 paź, 2015; Ogłoszenia
idea_konkurs_mArchiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei – forum współpracy wokół projektu finansowanego z grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanego przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych. W tym roku przyjmowane będą prace obronione w roku 2015 oraz 2012-2014, o ile nie zostały zgłoszone w latach ubiegłych.
Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej IFiS PAN.