Informacja od Dyrektor ds. dydaktycznych dla studentów II roku studiów magisterskich i III roku studiów licencjackich

6 paź, 2015; Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie od 1 października br nowego Regulaminu Studiów UW, uprzejmie przypominam studentom, którzy w roku akademickim 2014/2015 znajdowali się na ostatnim roku studiów licencjackich i magisterskich, że:

  1. sytuację osób, które do 30 września br uzyskały absolutorium i zostały skreślone z listy studentów reguluje p. I.2 przepisów przejściowych do Regulaminu Studiów;
  2. sytuację osób, które do 30 września br uzyskały absolutorium i złożyły podanie o przedłużenie studiów o 3 miesiące w celu obrony pracy dyplomowej reguluje p. I. 3 przepisów przejściowych;
  3. sytuację pozostałych osób reguluje nowy Regulamin studiów, który dotyczy także studentów, którym do 30 września rozpatrzono pozytywnie podania o przedłużenie sesji. W IS UW studenci, którzy mają przedłużoną sesję, powinni w ciągu dwóch pierwszych tygodni października złożyć podanie przez USOS o powtarzanie ostatniego etapu studiów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego. Mają czas na obronę do 15 września 2016. Bronić mogą się w dowolnym momencie w ciągu roku. Wiąże to się z naliczaniem (wstecznie) opłaty za ilość miesięcy powtarzania etapu (opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego przez cały etap 300 zł).

Proszę zauważyć, że w związku ze zmianami w Regulaminie mają Państwo obowiązek dorejestrowania się w USOS na seminarium dyplomowe poprzez rejestrację „kartkową”, która kończy się 16 października. Po zarejestrowaniu, na Państwa uzasadniony wniosek, kierownik seminarium w porozumieniu z promotorem pracy może wydać ewentualną zgodę na eksternistyczne zaliczenie seminarium dyplomowego.

Jeżeli jednak nie zaliczą Państwo innych przedmiotów objętych podaniem o przedłużenie sesji w wyznaczonym terminie – należy natychmiast złożyć podania o powtarzanie etapu z powodu niezaliczenia tych przedmiotów i wnieść dodatkowe opłaty wg cennika. W innym przypadku zostaną Państwo skreśleni z listy studentów po upływie daty na podaniu.

Przepisy przejściowe:
http://www.bss.uw.edu.pl/aktualnosci/BSS_441_132_2015.pdf
Obowiązujący Regulamin Studiów UW:
http://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/2440/M.2015.71.U.351.pdf

Z wyrazami szacunku,
Joanna Wawrzyniak