Piknik Absolwentów UW

15 cze, 2015; Ogłoszenia
piknik_m

Klub Absolwentów UW zaprasza na IV Piknik Absolwentów UW, który odbędzie się 27 czerwca 2015 w godz. 11.00-16.00 w Ogrodach BUW.
Klub Absolwentów UW jest otwarty dla wszystkich absolwentów UW.
Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Absolwenta UW www.klubabsolwentow.uw.edu.pl/deklaracja-czlonkowska oraz okazanie pracownikowi Biura Klubu odpowiedniego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów na UW: dyplomu licencjata, magistra, doktora, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub przesłania kserokopii ww. dokumentów na adres kontakt@absolwent.uw.edu.pl.
Do wstępowania do Klubu zachęca się także tych członków stowarzyszeń wydziałowych, którzy chcieliby działać w strukturze uczelnianej oraz pracowników UW zainteresowanych działalnością w gronie absolwentów.
szczegóły nt. pikniku.