Pierwszy protest akademicki po 1981 roku

7 cze, 2015; Aktualności
protestZawiadamiamy, że podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do protestu środowiska akademickiego.
Wywiesiliśmy czarne flagi, by sprzeciwić się decyzjom prowadzącym do kryzysu szkolnictwa wyższego w Polsce.
Zostaliśmy zmuszeni do podjęcia protestu, gdyż polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatnich latach prowadzi do marnotrawienia potencjału naukowego pracowników, studentów i doktorantów.
Brak prawdziwego dialogu społecznego ze środowiskiem naukowym skłania nas do podjęcia zdecydowanych kroków.

Sprzeciwiamy się:
• skrajnemu niedofinansowaniu polskiej nauki;
• absurdalnej biurokratyzacji życia naukowego;
• bierności ministerstwa wobec skutków niżu demograficznego na uniwersytetach.
Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań antykryzysowych w celu ratowania polskiej nauki.