Nowe zajęcia ogólnouniwersyteckie
„PRACADEMIA – kiedy wiedza spotyka praktykę”

16 cze, 2015; Ogłoszenia
pracademiaWszystkich studentów, którzy marzą o pracy dyplomowej tworzonej we współpracy z biznesem, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową zapraszamy na nowy praktyczny, warsztatowy kurs ogólnouniwersytecki dla studentów UW:
„PRACADEMIA – kiedy wiedza spotyka praktykę”.

Praktyczny, warsztatowy kurs ogólnouniwersytecki dla studentów UW, zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, współpracy uczelni z partnerami zewnętrznymi i transferu wiedzy do biznesu.

Zajęcia będą prowadzone przez , specjalnie zbudowany w tym celu, zespół wysokiej klasy ekspertów i praktyków, reprezentujących m.in. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, akceleratory biznesu.

Kurs ogólnouniwersytecki w wymiarze 40 45 godzin będzie odbywał się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 w piątki w godz. 15:00–17:15 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Krakowskim Przedmieściu 30.

Na kursie nauczysz się m.in.:
– jpodejmowania i prowadzenia współpracy z biznesem, instytucją publiczną czy organizacją pozarządową,
– tworzenia ofertę badawczą odpowiadającej oczekiwaniom partnera zewnętrznego,
– w jaki sposób budować relacje i komunikację z partnerem zewnętrznym,
– zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej i negocjacji,
– zasad zarządzania projektem,
– przygotowywania użytecznego i atrakcyjnego raportu z badań,
– zasad jasnego, logicznego i precyzyjnego sposobu prezentacji swoich badań dla biznesu i innych instytucji.

Zapisy na USOS.