Korzystanie z lektoratów języków obcych

27 cze, 2015; Ogłoszenia

W związku z pojawiającymi się ze strony studentów UW pytaniami SzJO UW opublikowała najważniejsze informacje dotyczące lektoratów języków obcych.
Zarządzenie nr 59 Rektora UW w sprawie certyfikacji biegłości językowej.