Konferencja Przygody umysłu w Centrum Nauki Kopernik

18 cze, 2015; Ogłoszenia

konf_przyg_umysluCentrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Warszawski zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Przygody umysłu.

Do kogo skierowana jest konferencja:
Zapraszamy naukowców i praktyków, którzy prowadzą badania z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, antropologii, recepcji nauki i sztuki oraz innych dziedzin, które wspierają zrozumienie doświadczeń poznawczych w przestrzeni centrów nauki, muzeów i innych instytucji edukacji nieformalnej.
Zapraszamy przedstawicieli centrów nauki, muzeów i innych instytucji edukacji nieformalnej, którzy chcą lepiej rozumieć rolę swoich instytucji, ich wpływ na kapitał społeczny i naukowy oraz zachodzące w nich procesy poznawcze.
Więcej informacji nt. konferencji na stronie CNK.