Humane Philosophy and Human Nature

19 cze, 2015; Ogłoszenia

Organizatorzy Humane Philosophy Project mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pod tytułem

Humane Philosophy and Human Nature

która odbędzie się w dniach 24-26 września na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim.
Konferencja ma na celu podjęcie zagadnień związanych z pojęciem natury ludzkiej w perspektywie różnych tradycji filozoficznych, kontekstów i konotacji kulturowych, a także jego znaczenia w odniesieniu do nauk przyrodniczych i społecznych. Dalsze informacje, jak również pełny opis merytoryczny dostępne są na stronie http://www.humanephilosophy.com oraz http://philevents.org/event/show/17808.