Korzystanie z lektoratów języków obcych

27 cze, 2015; Ogłoszenia

W związku z pojawiającymi się ze strony studentów UW pytaniami SzJO UW opublikowała najważniejsze informacje dotyczące lektoratów języków obcych.
Zarządzenie nr 59 Rektora UW w sprawie certyfikacji biegłości językowej.

Ogólnopolska rekrutacja członków zespołów badawczych do projektu: „Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”

27 cze, 2015; Ogłoszenia

Instytut Wschodnich Inicjatyw jest stowarzyszeniem, które od 5 lat realizuje projekty edukacyjne oraz badawcze związane z obszarem byłego Związku Radzieckiego. Naszym głównym celem jest działalność na rzecz pogłębiania współpracy pomiędzy Polską i Unią Europejską a Rosją, krajami Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Obecnie realizujemy projekt badawczy „Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”, którego celem jest analiza dynamiki funkcjonowania etnicznych środowisk twórczych w Polsce (Karaimów, Tatarów, Łemków oraz Romów) i na jej podstawie opracowanie naukowych rekomendacji dla kreowania polityki kulturalnej państwa. W związku z realizacją projektu ogłaszamy rekrutację na stanowisko: Badacz terenowy grupy etnicznej: (1) Karaimi i Tatarzy Ciąg dalszy…

Humane Philosophy and Human Nature

19 cze, 2015; Ogłoszenia

Organizatorzy Humane Philosophy Project mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pod tytułem

Humane Philosophy and Human Nature

która odbędzie się w dniach 24-26 września na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim.
Konferencja ma na celu podjęcie zagadnień związanych z pojęciem natury ludzkiej w perspektywie różnych tradycji filozoficznych, kontekstów i konotacji kulturowych, a także jego znaczenia w odniesieniu do nauk przyrodniczych i społecznych. Dalsze informacje, jak również pełny opis merytoryczny dostępne są na stronie http://www.humanephilosophy.com oraz http://philevents.org/event/show/17808.

Konferencja Przygody umysłu w Centrum Nauki Kopernik

18 cze, 2015; Ogłoszenia

konf_przyg_umysluCentrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Warszawski zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Przygody umysłu.

Do kogo skierowana jest konferencja:
Zapraszamy naukowców i praktyków, którzy prowadzą badania z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, antropologii, recepcji nauki i sztuki oraz innych dziedzin, które wspierają zrozumienie doświadczeń poznawczych w przestrzeni centrów nauki, muzeów i innych instytucji edukacji nieformalnej.
Zapraszamy przedstawicieli centrów nauki, muzeów i innych instytucji edukacji nieformalnej, którzy chcą lepiej rozumieć rolę swoich instytucji, ich wpływ na kapitał społeczny i naukowy oraz zachodzące w nich procesy poznawcze.
Więcej informacji nt. konferencji na stronie CNK.

“Otwarte drzwi”

16 cze, 2015; Ogłoszenia

otwartedrzwiRuszyła XII edycja ogólnopolskiego Konkursu “OTWARTE DRZWI” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Już od dwunastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską “OTWARTE DRZWI”, którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i uzyskały bardzo dobrą ocenę. Termin składania prac – 29 lipca 2015 r.
Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.
Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w Konkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu.

Nowe zajęcia ogólnouniwersyteckie
„PRACADEMIA – kiedy wiedza spotyka praktykę”

16 cze, 2015; Ogłoszenia
pracademiaWszystkich studentów, którzy marzą o pracy dyplomowej tworzonej we współpracy z biznesem, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową zapraszamy na nowy praktyczny, warsztatowy kurs ogólnouniwersytecki dla studentów UW:
„PRACADEMIA – kiedy wiedza spotyka praktykę”.

Praktyczny, warsztatowy kurs ogólnouniwersytecki dla studentów UW, zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, współpracy uczelni z partnerami zewnętrznymi i transferu wiedzy do biznesu.

Zajęcia będą prowadzone przez , specjalnie zbudowany w tym celu, zespół wysokiej klasy ekspertów i praktyków, reprezentujących m.in. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, akceleratory biznesu.
Ciąg dalszy…

Piknik Absolwentów UW

15 cze, 2015; Ogłoszenia
piknik_m

Klub Absolwentów UW zaprasza na IV Piknik Absolwentów UW, który odbędzie się 27 czerwca 2015 w godz. 11.00-16.00 w Ogrodach BUW.
Klub Absolwentów UW jest otwarty dla wszystkich absolwentów UW.
Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Absolwenta UW www.klubabsolwentow.uw.edu.pl/deklaracja-czlonkowska oraz okazanie pracownikowi Biura Klubu odpowiedniego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów na UW: dyplomu licencjata, magistra, doktora, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub przesłania kserokopii ww. dokumentów na adres kontakt@absolwent.uw.edu.pl.
Do wstępowania do Klubu zachęca się także tych członków stowarzyszeń wydziałowych, którzy chcieliby działać w strukturze uczelnianej oraz pracowników UW zainteresowanych działalnością w gronie absolwentów.
szczegóły nt. pikniku.

Podpięcia certyfikatów z języków obcych

15 cze, 2015; Ogłoszenia

W dniach 9-23 czerwca 2015 r. trwa tura podpięć egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.
Podpięcia dla egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych realizowanych w sesji poprawkowej semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 odbędą się w terminie 25 sierpnia – 7 września 2015 r.

„Teraz Polska Promocja i Rozwój”

13 cze, 2015; Ogłoszenia
teraz_polskaRuszyła kolejna – IX edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności, innowacyjności i promocji Polski.

W tym roku tematyka konkursu została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej.

Szczegóły nt. konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

Deportowani i repatrianci.

8 cze, 2015; Aktualności Ogłoszenia
depatrianciPraca doktorska dr Julii Sałacińskiej-Rewiakin pod kierunkiem prof. Elżbiety Hałas

Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości.

otrzymała I nagrodę w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w 2013 roku.

Książka jest do nabycia na stronie NCK.

Pierwszy protest akademicki po 1981 roku

7 cze, 2015; Aktualności
protestZawiadamiamy, że podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do protestu środowiska akademickiego.
Wywiesiliśmy czarne flagi, by sprzeciwić się decyzjom prowadzącym do kryzysu szkolnictwa wyższego w Polsce.
Zostaliśmy zmuszeni do podjęcia protestu, gdyż polityka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatnich latach prowadzi do marnotrawienia potencjału naukowego pracowników, studentów i doktorantów.
Brak prawdziwego dialogu społecznego ze środowiskiem naukowym skłania nas do podjęcia zdecydowanych kroków.

Sprzeciwiamy się:
• skrajnemu niedofinansowaniu polskiej nauki;
• absurdalnej biurokratyzacji życia naukowego;
• bierności ministerstwa wobec skutków niżu demograficznego na uniwersytetach.
Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań antykryzysowych w celu ratowania polskiej nauki.

Muzeum POLIN zaprasza studentów

3 cze, 2015; Ogłoszenia

POLIN MHZP_Logo_pion_cmykTego lata studenci mogą wziąć udział w dwóch międzynarodowych programach edukacyjnych realizowanych w Muzeum POLIN. Pierwszym z nich jest szkoła letnia dla studentów z Polski, Izraela i Niemiec, drugi – to wymiana ze studentami z Izraela. Udział jest bezpłatny.
Rekrutacja trwa!

Oferty stypendialne dla naukowców

3 cze, 2015; Ogłoszenia

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców.

Zapraszamy na posesyjny wyjazd do Sulejowa

1 cze, 2015; Aktualności

sulejow_isDrodzy Studenci, Pracownicy, Doktoranci, Absolwenci!

Proponujemy Państwu, abyśmy wszyscy razem wyjechali na weekend po sesji (26.06-29.06). Będzie można odpocząć na leżaku z książką, pograć w siatkówkę czy piłkę nożną, zorganizować projekcję filmu z dyskusją, popływać kajakiem czy po prostu posiedzieć i porozmawiać w zacnym towarzystwie socjologów.

Mamy rezerwację w ośrodku wypoczynkowym DRESSO w Sulejowie (http://www.dresso.pl/), miejscowości położonej w województwie łódzkim, u zbiegu rzek Pilicy i Luciąży, w pobliżu rozlewisk Zalewu Sulejowskiego. Całkowity koszt wyjazdu, z pełnym wyżywieniem i dojazdem powinien zamknąć się w dwustu złotych od osoby. Chociaż dojazd komunikacją zbiorową jest całkiem dogodny, to w przypadku odpowiedniego zainteresowania, zorganizujemy wspólny transport.

Aby utrzymać zarezerwowane miejsca, musimy uiścić opłatę rezerwacyjną – stąd nasza prośba o wpłatę zaliczki (80 zł) na ręce Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Socjologii UW do następnego poniedziałku (8 czerwca). Mamy nadzieję, że krótkie terminy nie odstraszą Państwa od wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dla Pracowników i Doktorantów to wspaniała szansa, aby poznać się lepiej, nawiązać nowe bliskie kontakty, aby Karowa 18 nie była tylko miejscem pracy ale drugą rodziną.

Dla Absolwentów to może być weekend powrotu sentymentalnego do życia studenckiego i klimatu Karowej.

A dla Studentów to może być okazja by poznać Promotora swoich marzeń, poznać lepiej swoich kolegów, porozmawiać z aktywnymi na rynku pracy absolwentami a przy okazji – dobrze się bawić i odpocząć po trudnych bojach stoczonych w sesji.

Więcej informacji

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia w portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1453132021648137/. Tam też będziemy zamieszczać bieżące informacje dotyczące wyjazdu.

Serdecznie zapraszamy,
ZSS IS