Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników naukowych REVITARE

4 maj, 2015; Ogłoszenia

Celem Konkursu jest umożliwienie studentom, absolwentom wyższych uczelni i młodym naukowcom uczestniczenia w międzynarodowej konferencji naukowej oraz zaprezentowanie przez laureatów swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się ze specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych, będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.
Szczegóły nt. konkursu REVITARE na stronie http://www.revitare-conf.pl/revitare2014/