Za nami drugi owocny wyjazd badawczy w Pieniny!

15 kwi, 2015; Aktualności
tytułowe_m

2
3
4
5
6
7
8
9
10

W ostatnim tygodniu marca 2015 roku odbył się kolejny pięciodniowy wyjazd badawczy uczestników seminarium pt.:

„Granice etniczne i języki mniejszości”

prowadzonego przez prof. Sławomira Łodzińskiego i mgr Justynę Pokojską.

Aby zobaczyć zdjęcia z wyjazdu, należy kliknąć zdjęcie.

Był to już drugi wyjazd badawczy na pogranicze polsko-słowackie, w trakcie którego studenci mieli okazję samodzielnie przygotować, a także przeprowadzić badania monograficzne transgranicznej społeczności lokalnej. Prace terenowe rozpoczęły się w październiku 2014 roku, kiedy to grupa piętnaściorga studentów po raz pierwszy udała się do jednej z wiosek pienińskich u stóp Trzech Koron.

W trakcie pierwszego wyjazdu badawczego młodzi socjologowie mieli okazję spotkać się z przedstawicielami władz lokalnych, m.in. wójtem gminy Czorsztyn i sołtysem wsi Sromowce Niżne, by dowiedzieć się od nich jak przebiega współpraca społeczności lokalnych na pograniczu państwowym. By zgłębić kulturę regionu, badacze wzięli też udział w degustacji potraw regionalnych połączonej z prezentacją strojów i muzyki ludowej podczas spotkania z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich ze Sromowiec Niżnych i Sromowiec Wyżnych. Pomimo niesprzyjającej aury adeptom socjologii udało się również zażyć największej atrakcji regionu Pienin – spływu Przełomem Dunajca.

Drugi wyjazd badawczy służył pogłębieniu zagadnień tematycznych wybranych przez uczestników seminarium i uzupełnieniu zgromadzonego materiału empirycznego. Tym razem socjologowie mieli okazję m.in. spotkać się z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na Dunajcu, jak również z Dyrektorem Biura Euroregionu „Tatry” z siedzibą w Nowym Targu. Badawcze przeprowadzili też owocne warsztaty z młodzieżą gimnazjalną na temat życia codziennego na pograniczu państwowym. Ukoronowaniem drugiego wyjazdu terenowego był udział studentów w uroczystych obchodach Niedzieli Palmowej, połączonych z obserwacją uczestniczącą nabożeństw w parafiach po stronie polskiej i słowackiej.

Wymiernym efektem całorocznej pracy uczestników seminarium będzie przygotowanie rozbudowanego raportu badawczego na temat wymiarów funkcjonowania transgranicznej społeczności lokalnej na pograniczu polsko-słowackim. Niektórzy studenci przygotowują też prace licencjackie na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze zbioru uczestników seminarium.