List otwarty do Pani Profesor Leny Kolarskiej – Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

26 mar, 2015; Aktualności

Treść listu.