Prace mgr Zofii Włodarczyk i mgr Eweliny Koziary ponownie nagrodzone

19 gru, 2014; Aktualności

W XVI edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej komisja konkursowa postanowiła przyznać:

IMG_9305(1)m

I Nagrodę
mgr Zofii Wło­dar­czyk za pracę
„Między rodz­iną a lokalną społecznoś­cią. Spraw­stwo w biografi­ach kobiet wiejskich”
Wyróżnie­nie
mgr Ewelinie Koziarze za pracę
„Wymi­ary pracy biograficznej osób z niepełnosprawnoś­cią ruchową nabytą i wrodzoną”
promotorką prac jest dr Sylwia Urbańska
więcej informacji o konkursie na: https://www.ipiss.com.pl/