Wyjaśnienie dot. wpisywania studentom NK/pustego miejsca

14 paź, 2014; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
W związku z pytaniami od prowadzących i studentów, które dotyczą wpisywania NK lub zostawiania pustego miejsca w protokołach tym studentom, którzy nie zaliczyli przedmiotu, ponieważ nie przystąpili do zaliczenia/egzaminu w żadnym z terminów, przekazuję informacje uzyskane w Biurze Spraw Studenckich:

NK wpisujemy studentom, którzy nie przystąpili do egzaminu/zaliczenia przedmiotu, a rozpoczęli naukę PRZED 1 października 2010 roku, natomiast osobom, które rozpoczęły studia poczynając OD roku akademickiego 2010/2011 należy pozostawić puste miejsce.

Oznacza to, niestety, że takie puste miejsce (zgodnie z par. 31, ust. 3 Regulaminu Studiów UW) jest liczone jako ocena niedostateczna przy liczeniu średniej ze studiów. Studenci bowiem mają obowiązek podchodzenia do egzaminu/zaliczania przedmiotów, na które się zapisali. Jedyne wyjątki od tej reguły określa par. 23 b, ust. 5 i 6, mówiące, że

5. Student ma prawo zrezygnować z przedmiotu, jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć lub zasady zaliczania. Student zobowiązany jest zgłosić dziekanowi rezygnację w terminie 14 dni od zaistnienia nowej sytuacji.

6. Student ma prawo zrezygnować z zaliczania przedmiotu, do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze. W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. (…)

http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/Regulamin-studi%C3%B3w-tekst-jednolity-z-16-maja-2012-r..pdf

Z wyrazami szacunku,
Joanna Wawrzyniak