Do studentów II roku studiów magisterskich:

17 paź, 2014; Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Bardzo proszę pamiętać o obowiązku zapisania się na seminarium magisterskie, które Państwo kontynuują.

Joanna Wawrzyniak
Z-ca Dyr. ds. Studenckich IS UW